Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan “Oldenhave 17, ruinen” (Ruinen)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente De Wolden op 17 september 2020, betreffende een object gelegen in Ruinen.

informatie alleen over ruinen

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: STAATSCOURANT | Officiƫle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Burgemeester en wethouders van De Wolden maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Oldenhave 17, Ruinen “ ter inzage wordt gelegd gedurende 6 weken.

Planopzet

Het bestemmingsplan voorziet in planologisch opzicht in de wijziging van de huidige agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op de locatie Oldenhave 17 te Ruinen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 17 september tot en met 28 oktober 2020 ter inzage voor iedereen. Inzien kan via:

 • - Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde; Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Dit doet u via www.dewolden.nl, klik op de button ‘bel voor een afspraak’, of bel 14 0528.

 • Het ontwerpbestemmingsplan kun je ook inzien via:

 • - De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan;

 • - www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op plan-ID: NL.IMRO.1690.BP00469-ON01

 • Reageren

  Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 20, 7920 AA te Zuidwolde. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Janna Huis via telefoonnummer 14 0528.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ruinen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-09-2020RuinenTer inzagelegging ontwerp bestemmingsplan “Oldenhave 17, ruinen”

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-47318)

  03-10-2019RuinenRuinen, Bremkamp 27 ts

  Betreft: Meldingen

  03-10-2019RuinenRuinen, Kampweg 31

  Betreft: Omgevingsvergunning

  26-09-2019RuinenRuinen, Bos 20

  Betreft: Omgevingsvergunning

  26-09-2019RuinenRectificatie Ruinen, Gijsselterweg 30

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.