Drimble

Personeelsnet Personeelsnet

Personeelsnet is een praktische HRM-site voor managers en P&O'ers

 Bronnen: Arbo OnlineFlexmarktFlexNieuwsHR BaseHR OverheidHR PraktijkHR RendementHRpraktijkIntermediair NieuwsManagement ImpactManagement SupportManagement TeamManagers OnlineNRC CarriereOver duurzame inzetbaarheidOver eHRMOver het nieuwe werkenOver PersoneelsplanningOvergeld | ArbeidPensioenfederatiePersoneelslogPersoneelsnetPW GIDS OnlineRecruitment MattersSigmaSprout NieuwsWerf-EnXperth ActueelArbo OnlineOR InformatieRecruiting Round TableHi-ReORnetSalarisnet

11 december 2017

14:40
Personeelsnet
Je kunt als HR-professional heel druk zijn met het werven van talent dat de organisatie nodig heeft. Dan is het heel frustrerend, als ander...
☆ Personeelsnet
10:40
Personeelsnet
Gezondheid en het welzijn van werknemers, staan steeds hoger op de agenda van de directie. Maar bij ruime tweederde van de werkgevers...
☆ Personeelsnet

6 december 2017

16:37
Personeelsnet
De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 4 terreinen: flexwerk, ontslagrecht, scholingsplicht en WW. Hier vindt u een overzicht...
☆ Personeelsnet
16:37
Personeelsnet
Werven en selecteren vormt een aparte discipline binnen het personeelswerk. Om goede response te krijgen, is de keuze voor het goede...
☆ Personeelsnet
16:37
Personeelsnet
Het samenstellen van een personeelshandboek is een intensieve en omvangrijke opdracht voor de HRM afdeling. Hier vindt u een uitgebreide...
☆ Personeelsnet
16:37
Personeelsnet
Een arbeidsovereenkomst kan in principe een mondelinge afspraak zijn. Maar gebruikelijk is om afspraken op papier vast te leggen. Deze...
☆ Personeelsnet
16:37
Personeelsnet
In het min/max-contract, spreekt de werkgever een minimum aantal te werken uren af met de werknemer: de zogenoemde garantie uren, die altijd...
☆ Personeelsnet
16:37
Personeelsnet
Met het nul uren contract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst af met de werknemer, maar regelt hierin geen vaste werkuren. In plaats...
☆ Personeelsnet
16:37
Personeelsnet
Soms gaat het niet langer en is ontslag van een werknemer de enig overgebleven optie. Maar wanneer mag u een werknemer ontslaan en hoe werkt...
☆ Personeelsnet
16:37
Personeelsnet
Werkgever en werknemer hebben soms tegengestelde belangen bij het opnemen van vakantieverlof of bijzonder verlof. Maak daarom vooraf...
☆ Personeelsnet
15:37
Personeelsnet
De Arbowetgeving kent verplichtingen, maar ook mogelijkheden om arbozaken zelf op te pakken. Afspraken worden vastgelegd in een arbocatalogus,...
☆ Personeelsnet
15:37
Personeelsnet
Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Het is dan ook noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid...
☆ Personeelsnet

5 december 2017

09:37
Personeelsnet
Werkgevers willen in de beoordelingscyclus meer verantwoordelijkheid geven aan werknemers. Die gaan dan zelf zorgen voor hun ontwikkeling...
☆ Personeelsnet

4 december 2017

18:37
Personeelsnet
Hoewel werknemers graag in vaste dienst werken, rijgen velen in werkelijkheid flexbanen aan elkaar. Dat is nu al niet ideaal, maar...
☆ Personeelsnet
18:37
Personeelsnet
Vanaf 2018 krijgt u loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers, in plaats van de premiekorting die u voorheen...
☆ Personeelsnet
► Meer berichten van Personeelsnet tref je aan op hun homepage http://www.personeelsnet.nl/