Drimble

ORnet ORnet

Het laatste nieuws van ORnet

 Bronnen: Arbo OnlineCareerwiseFlexmarktFlexNieuwsHR BaseHR OverheidHR RendementHRpraktijkIntermediair NieuwsManagement ImpactManagement SupportManagement TeamManagers OnlineNRC CarriereOver duurzame inzetbaarheidOver eHRMOver het nieuwe werkenOver PersoneelsplanningOvergeld | ArbeidPersoneelslogPersoneelsnetPW GIDS OnlineRecruitment MattersSigmaSprout NieuwsWerf-EnXperth ActueelOR InformatieRecruiting Round TableHi-ReORnetSalarisnetCBS | Arbeidsmarkt

25 april 2017

17:29
ORnet
Het is de plicht van de werkgever om OR-leden in de gelegenheid te stellen OR- en overlegvergaderingen bij te kunnen wonen.
ORnet
16:29
ORnet
De eenheden van de politie hebben in 2016 de arbeidstijdenwet ruim 100.000 keer overtreden. Politie-agenten draaien vaak te lange en onregelmatige...
ORnet
15:29
ORnet
De Werkwijzer Poortwachter geeft werkgevers, werknemers en onder meer arbodiensten richtlijnen voor de aanpak van de re-integratie...
ORnet

24 april 2017

14:30
ORnet
Supermarktketen Jumbo stopt de cao-onderhandelingen met de vakbonden. De cao moet plaatsmaken voor een arbeidsvoorwaardenregeling (avr)... Ook op: OR Informatie
ORnet

20 april 2017

09:30
ORnet
Leden van ondernemingsraden zitten niet gauw om de tafel met Tweede-Kamerleden en een staatssecretaris, maar de OR van ProRail viel...
ORnet

19 april 2017

17:00
ORnet
Onze OR wordt gekozen volgens het lijstenstelsel. Twee kandidaten bedanken voor de plek van een opzeggend OR-lid. Verliezen zij hun plek...
ORnet
16:00
ORnet
Hoe kan de medezeggenschap verjongd en verbeterd worden? Op die vraag hebben jonge rijksambtenaren antwoorden geformuleerd.
ORnet
15:30
ORnet
Vind je sommige vergaderingen zinloos en twijfel je aan het nut van de notulen en de actielijst? Kijk dan eerst eens naar de manier...
ORnet
14:00
ORnet
De centrale ondernemingsraad van TMG trekt de voorgenomen procedure bij de Ondernemingskamer in en steunt het bod van Mediahuis en VP Exploitatie... Ook op: OR Informatie
ORnet

17 april 2017

15:27
ORnet
Het ontwerpbesluit voor de nieuwe Arbowet wordt op enkele punten aangepast. De wijziging heeft met name betrekking op de regeling voor... Ook op: OR Informatie
ORnet
14:27
ORnet
Veranderingen volgen elkaar snel op. Dit vraagt om een manier van werken van or en bestuurder die past bij dit tempo: procesgericht...
ORnet

12 april 2017

16:27
ORnet
Het wetsvoorstel voor uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen is woensdag door de Tweede Kamer controversieel...
ORnet
10:27
ORnet
Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet en dan is het basiscontract voor arbodienstverlening wettelijk verplicht. Aan welke eisen moet het basiscontract... Ook op: OR Informatie
ORnet

11 april 2017

20:27
ORnet
Onze bestuurder wil graag een beoordelingssysteem invoeren. Wat moet er op orde zijn wil je daaraan kunnen beginnen en waar kun je als OR op letten?..
ORnet

7 april 2017

12:28
ORnet
Werknemers moeten het recht hebben op onbereikbaarheid na werktijd, vindt Minister Asscher.
ORnet
Rode PijlMeer berichten van ORnet tref je aan op hun homepage http://www.ornet.nl/