Drimble

ORnet ORnet

Het laatste nieuws van ORnet

 Bronnen: Arbo OnlineArboZoneFlexmarktFlexNieuwsHR BaseHR OverheidHR PraktijkHR RendementHRpraktijkIntermediair NieuwsManagement ImpactManagement SupportManagement TeamManagers OnlineNRC CarriereOver duurzame inzetbaarheidOver eHRMOver het nieuwe werkenOver PersoneelsplanningOvergeld | ArbeidPensioenfederatiePersoneelslogPersoneelsnetPW GIDS OnlineRecruitment MattersSigmaSprout NieuwsWerf-EnXperth ActueelArbo OnlineOR InformatieRecruiting Round TableHi-ReORnet

22 augustus 2017

19:26
ORnet
Aan mijn mailtjes te zien is de vakantie voorbij. Waar er vorige week nog druppelsgewijs gemaild werd, klaterde het vandaag weer met een flinke... Ook op: OR Informatie
ORnet

21 augustus 2017

15:26
ORnet
Met de per 1 juli vernieuwde regels van de Arbowet ziet Inspectie SZW scherper toe op naleving van de Arbowet. De regels voor de oplegging... Ook op: OR Informatie
ORnet

18 augustus 2017

16:30
ORnet
Ik ben weer terug van vakantie. Twee weken Slovenië was het dit jaar. Het was niet makkelijk, maar het grootste deel van de tijd heb ik me weerhouden Ook op: OR Informatie
ORnet
13:25
ORnet
De noodkreet van de centrale ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen over hoge werkdruk heeft gehoor gekregen. Er komt... Ook op: OR Informatie
ORnet

16 augustus 2017

19:30
ORnet
Ambtenaren moeten hun pauze registeren door middel van een kloksysteem. De ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht over een feitelijke... Ook op: OR Informatie
ORnet
15:28
ORnet
´Het doet onze medewerkers verdriet dat Chemours in de media wordt neergezet als een crimineel bedrijf.´ Dat schrijft de ondernemingsraad... Ook op: OR Informatie
ORnet
13:28
ORnet
Het Ministerie van SZW heeft een nieuwe lijst met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen gepubliceerd. In de geactualiseerde... Ook op: OR Informatie
ORnet
11:00
ORnet
In de wetgeving is het duidelijk geregeld: kankerverwekkende stoffen moeten worden vervangen zodra dat technisch mogelijk is. Maar... Ook op: OR Informatie
ORnet

14 augustus 2017

18:25
ORnet
De Nationale Politie zegt meer middelen te gaan vrijmaken om agenten met stressstoornissen (PTSS) te helpen. Maar er is meer nodig... Ook op: OR Informatie
ORnet
12:25
ORnet
Als gevolg van ´ongezond hoge werkdruk´ bij het grondpersoneel van KLM ontstaan risico´s voor de veiligheid en de gezondheid.... Ook op: OR Informatie
ORnet
10:25
ORnet
In Nederland mag je als jongere nog steeds gediscrimineerd worden. Nog steeds ontvangen jongeren structureel minder loon dan volwassen... Ook op: OR Informatie
ORnet

11 augustus 2017

16:00
ORnet
Wat zijn volgens de vernieuwde Arbowet precies de taken van de preventiemedewerker en hoeveel tijd nemen die taken in beslag? Aan de hand... Ook op: OR Informatie
ORnet

9 augustus 2017

20:00
ORnet
De lonen bij bedrijven stijgen gemiddeld harder dan de lonen van mensen in dienst van de overheid. Dat concludeert werkgeversvereniging... Ook op: OR Informatie
ORnet
15:00
ORnet
Een van de grootste gemeenten in het land heeft in 2013 een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld. Deze is, na een adviestraject... Ook op: OR Informatie
ORnet
12:30
ORnet
De onderhandelaars zijn op vakantie. Campagne gevoerd en meteen daarop werden wekenlang pogingen gedaan om het onverenigbare te verenigen.... Ook op: OR Informatie
ORnet
Rode PijlMeer berichten van ORnet tref je aan op hun homepage http://www.ornet.nl/