Drimble

CBS | Arbeidsmarkt CBS | Arbeidsmarkt

De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 Bronnen: Arbo OnlineFlexmarktFlexNieuwsHR BaseHR OverheidHR PraktijkHR RendementHRpraktijkIntermediair NieuwsManagement ImpactManagement SupportManagement TeamManagers OnlineNRC CarriereOver duurzame inzetbaarheidOver eHRMOver het nieuwe werkenOver PersoneelsplanningOvergeld | ArbeidPensioenfederatiePersoneelslogPersoneelsnetPW GIDS OnlineRecruitment MattersSigmaSprout NieuwsWerf-EnXperth ActueelArbo OnlineOR InformatieRecruiting Round TableHi-ReORnetSalarisnet

17 oktober 2017

02:55
CBS | Arbeidsmarkt
Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen. Ook op: Personeelsnet
CBS | Arbeidsmarkt

16 oktober 2017

06:55
CBS | Arbeidsmarkt
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in oktober verbeterd.
CBS | Arbeidsmarkt
02:55
CBS | Arbeidsmarkt
Vergelijking huidige schijven inkomstenbelasting en de nieuwe schijven volgens regeerakkoord 2017...
CBS | Arbeidsmarkt

14 oktober 2017

02:55
CBS | Arbeidsmarkt
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met betrekking tot 55-plussers tussen 2003 en 2016...
CBS | Arbeidsmarkt
02:55
CBS | Arbeidsmarkt
De netto-arbeidsparticipatie van 55-plussers steeg tussen 2003 en 2016 van 27,2 naar 39,7 procent.
CBS | Arbeidsmarkt

13 oktober 2017

09:55
CBS | Arbeidsmarkt
Tabellen over het onderwijsniveau, onderwijsrichting en herkomst van de Nederlandse beroepsbevolking (15 tot 75 jaar).
CBS | Arbeidsmarkt

12 oktober 2017

09:56
CBS | Arbeidsmarkt
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema´s.
CBS | Arbeidsmarkt

11 oktober 2017

09:59
CBS | Arbeidsmarkt
Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.
CBS | Arbeidsmarkt
02:59
CBS | Arbeidsmarkt
Een miljoen mannen en bijna 2 miljoen vrouwen zijn niet economisch zelfstandig. Ook op: FlexNieuws
CBS | Arbeidsmarkt

10 oktober 2017

14:59
CBS | Arbeidsmarkt
Mediaan en gemiddelde vermogen van huishoudens met een egien woning naar leeftijdsklassen.
CBS | Arbeidsmarkt
02:59
CBS | Arbeidsmarkt
Ontwikkeling financiële kwetsbaarheid, kenmerken financieel kwetsbare man (en vrouw)...
CBS | Arbeidsmarkt

9 oktober 2017

14:56
CBS | Arbeidsmarkt
Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.
CBS | Arbeidsmarkt

7 oktober 2017

02:56
CBS | Arbeidsmarkt
Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2016.
CBS | Arbeidsmarkt
02:56
CBS | Arbeidsmarkt
Hoeveel procent van de niet-werkenden met een uitkering kan of wil niet werken?...
CBS | Arbeidsmarkt

6 oktober 2017

10:59
CBS | Arbeidsmarkt
Persoonlijk primair inkomen van personen van 20 tot 60 jaar in particuliere huishoudens, per inkomensgroep, 2011-2015...
CBS | Arbeidsmarkt
Rode PijlMeer berichten van CBS | Arbeidsmarkt tref je aan op hun homepage http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/website/rss/feed.xml?Path%3D/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/%26Theme%3DArbeid+en+sociale+zekerheid