Drimble

CBS | Arbeidsmarkt CBS | Arbeidsmarkt

De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 Bronnen: Arbo OnlineArboZoneCareerwiseFlexmarktFlexNieuwsHR BaseHR OverheidHR PraktijkHR RendementHRpraktijkIntermediair NieuwsManagement ImpactManagement SupportManagement TeamManagers OnlineNRC CarriereOver duurzame inzetbaarheidOver eHRMOver het nieuwe werkenOver PersoneelsplanningOvergeld | ArbeidPersoneelslogPersoneelsnetPW GIDS OnlineRecruitment MattersSigmaSprout NieuwsWerf-EnXperth ActueelOR InformatieRecruiting Round TableHi-ReORnetSalarisnet

23 juni 2017

07:56
CBS | Arbeidsmarkt
Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.
CBS | Arbeidsmarkt
06:56
CBS | Arbeidsmarkt
Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.
CBS | Arbeidsmarkt
06:56
CBS | Arbeidsmarkt
Het totaal reëel beschikbaar inkomen van alle huishoudens samen steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 2,1 procent.
CBS | Arbeidsmarkt
06:56
CBS | Arbeidsmarkt
Volgens de tweede berekening is het bbp in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid.
CBS | Arbeidsmarkt
06:56
CBS | Arbeidsmarkt
Het economisch beeld in juni is weinig veranderd ten opzichte van mei.
CBS | Arbeidsmarkt
06:56
CBS | Arbeidsmarkt
Actuele cijfers over banen van werknemers en banengroei...
CBS | Arbeidsmarkt
06:56
CBS | Arbeidsmarkt
Actuele cijfers over de jaarontwikkeling van banen en vacatures naar bedrijfstak (SBI-indeling).
CBS | Arbeidsmarkt

22 juni 2017

02:55
CBS | Arbeidsmarkt
Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen op het gebied van gezinshereniging, huisvesting,...
CBS | Arbeidsmarkt
02:55
CBS | Arbeidsmarkt
80% van de jongeren die in 2011-2014 werden ontslagen, had een jaar na hierna weer werk... Ook op: Personeelsnet
CBS | Arbeidsmarkt
02:55
CBS | Arbeidsmarkt
Tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.
CBS | Arbeidsmarkt
02:55
CBS | Arbeidsmarkt
Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering...
CBS | Arbeidsmarkt

21 juni 2017

06:55
CBS | Arbeidsmarkt
Het consumentenvertrouwen komt in juni net als in mei uit op 23.
CBS | Arbeidsmarkt
06:55
CBS | Arbeidsmarkt
Consumenten hebben in april 2,7 procent meer besteed dan in april 2016.
CBS | Arbeidsmarkt
02:55
CBS | Arbeidsmarkt
Zelfstandigen uitgesplitst naar gemiddeld maandinkomen...
CBS | Arbeidsmarkt

16 juni 2017

02:56
CBS | Arbeidsmarkt
Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2016.
CBS | Arbeidsmarkt
Rode PijlMeer berichten van CBS | Arbeidsmarkt tref je aan op hun homepage http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/website/rss/feed.xml?Path%3D/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/%26Theme%3DArbeid+en+sociale+zekerheid