CBS | Arbeidsmarkt CBS | Arbeidsmarkt

De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 Bronnen: Alles Over HRDe Ondernemer | PersoneelFlexmarktFlexNieuwsHR OverheidHR PraktijkHR RendementHRpraktijkIntermediair NieuwsManagement ImpactManagement SupportManagers OnlineMT SproutNRC CarriereORnetOver duurzame inzetbaarheidPensioenfederatiePersoneelsnetPWRecruitment MattersTQLVolkskrant | WerkenWerf-EnXperth ActueelArbo OnlineOR InformatieHi-ReSalarisnetCBS | Arbeidsmarkt

27 oktober 2021

00:00
CBS | Arbeidsmarkt
Instroom en uitstroom werknemers per economische sector, incl. zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 t/m 1e kwartaal 2021...
☆ CBS | Arbeidsmarkt

25 oktober 2021

19:00
CBS | Arbeidsmarkt
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2020 - juli 2021...
☆ CBS | Arbeidsmarkt

21 oktober 2021

16:00
CBS | Arbeidsmarkt
Het aantal banen van werknemers in loondienst op Caribisch Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gedaald ten opzichte...
☆ CBS | Arbeidsmarkt
07:00
CBS | Arbeidsmarkt
In augustus 2021 hebben huishoudens bijna 6 procent meer besteed dan in augustus 2020.
☆ CBS | Arbeidsmarkt
07:00
CBS | Arbeidsmarkt
In oktober 2021 is het consumentenvertrouwen gedaald van -5 naar -10. Steeds meer consumenten vinden dat prijzen sterk stijgen.
☆ CBS | Arbeidsmarkt
07:00
CBS | Arbeidsmarkt
Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen...
☆ CBS | Arbeidsmarkt
00:00
CBS | Arbeidsmarkt
Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat meer uren wil werken vrijwel voortdurend gedaald, behalve tijdens het begin...
☆ CBS | Arbeidsmarkt

19 oktober 2021

00:00
CBS | Arbeidsmarkt
Huishoudens met een eigen woning hadden in 2020 een doorsnee vermogen exclusief eigen woning van 36,3 duizend euro. Dat is 14 keer...
☆ CBS | Arbeidsmarkt

15 oktober 2021

15:00
CBS | Arbeidsmarkt
Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.
☆ CBS | Arbeidsmarkt
12:00
CBS | Arbeidsmarkt
Dit dashboard is erop gericht gemeenten te ondersteunen in het (beter) in beeld krijgen en bereiken van kinderen in armoede....
☆ CBS | Arbeidsmarkt

14 oktober 2021

12:00
CBS | Arbeidsmarkt
Inkomenscijfers van huishoudens met (kinderen en) een laag inkomen uitgesplitst naar vermogenscategorie, leeftijd hoofdkostwinner.
☆ CBS | Arbeidsmarkt
10:00
CBS | Arbeidsmarkt
De bijna acht miljoen huishoudens in Nederland hebben niet allemaal hetzelfde inkomen, en voor de meesten verandert het van jaar...
☆ CBS | Arbeidsmarkt
10:00
CBS | Arbeidsmarkt
In de periode 1977-2020 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking per saldo met 58 procent toegenomen. De grootste vooruitgang...
☆ CBS | Arbeidsmarkt
00:00
CBS | Arbeidsmarkt
Deze tabel bevat gegevens over ziekteverzuim volgens werknemers van 15 t/m 75 jaar in de periode 2014 -2020 op basis van de Nationale...
☆ CBS | Arbeidsmarkt

13 oktober 2021

07:00
CBS | Arbeidsmarkt
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober verbeterd.
☆ CBS | Arbeidsmarkt

11 oktober 2021

09:00
CBS | Arbeidsmarkt
Werknemers geboren in het buitenland die werken bij een bedrijf in de gemeente Schagen, naar maand en bedrijfstak, 2018.
☆ CBS | Arbeidsmarkt

8 oktober 2021

00:00
CBS | Arbeidsmarkt
Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 1e kwartaal 2021.
☆ CBS | Arbeidsmarkt

6 oktober 2021

00:00
CBS | Arbeidsmarkt
Vrouwen van 40 jaar maken steeds vaker deel uit van een koppel waarvan beide partners betaald werk hebben. Van de jongste...
☆ CBS | Arbeidsmarkt
00:00
CBS | Arbeidsmarkt
Aandeel van 40-jarige vrouwen aan het totaal aantal arbeidsuren van een paar, naar geboortegeneratie 1955 tot 1960 t/m geboortegeneratie...
☆ CBS | Arbeidsmarkt

4 oktober 2021

16:00
CBS | Arbeidsmarkt
Deze tabellen bevatten gegevens over het aandeel (personen en kinderen in) huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen...
☆ CBS | Arbeidsmarkt
► Meer berichten van CBS | Arbeidsmarkt tref je aan op hun website: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/website/rss/feed.xml?Path%3D/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/%26Theme%3DArbeid+en+sociale+zekerheid