Drimble

CBS | Arbeidsmarkt CBS | Arbeidsmarkt

De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 Bronnen: Arbo OnlineCareerwiseFlexmarktFlexNieuwsHR BaseHR OverheidHR RendementHRpraktijkIntermediair NieuwsManagement ImpactManagement SupportManagement TeamManagers OnlineNRC CarriereOver duurzame inzetbaarheidOver eHRMOver het nieuwe werkenOver PersoneelsplanningOver SalarisOvergeld | ArbeidPersoneelslogPersoneelsnetPW GIDS OnlineRecruitment MattersSigmaSprout NieuwsWerf-EnXperth ActueelOR InformatieRecruiting Round TableHi-ReORnetSalarisnetCBS | Arbeidsmarkt

20 oktober 2016

07:57
CBS | Arbeidsmarkt
Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.
CBS | Arbeidsmarkt
07:57
CBS | Arbeidsmarkt
Minder werklozen...
CBS | Arbeidsmarkt
07:57
CBS | Arbeidsmarkt
Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.
CBS | Arbeidsmarkt
07:57
CBS | Arbeidsmarkt
Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.
CBS | Arbeidsmarkt
06:57
CBS | Arbeidsmarkt
In oktober steeg het consumentenvertrouwen 4 punten en komt uit op 12. Dat is de hoogste waarde na augustus 2007.
CBS | Arbeidsmarkt
06:57
CBS | Arbeidsmarkt
Consumenten hebben in augustus 1,0 procent meer uitgegeven dan in augustus 2015. Ze gaven vooral meer uit aan diensten.
CBS | Arbeidsmarkt

18 oktober 2016

13:57
CBS | Arbeidsmarkt
Een kleiner aandeel van oudere werknemers verzuimt door ziekte dan gemiddeld. Ziekteverzuim duurt gemiddeld wel langer.
CBS | Arbeidsmarkt

13 oktober 2016

11:57
CBS | Arbeidsmarkt
Maatwerktabellen over het gebruik van kinderopvang in Nederlandse gemeenten in 2015.
CBS | Arbeidsmarkt
02:57
CBS | Arbeidsmarkt
Werknemers in het onderwijs willen 1,5 jaar langer doorwerken dan gemiddeld. Mannen in het hoger onderwijs het langst...
CBS | Arbeidsmarkt

12 oktober 2016

16:57
CBS | Arbeidsmarkt
In beroepen waar relatief veel lichamelijk werk wordt verricht, zijn relatief veel mannen arbeidsgehandicapt.
CBS | Arbeidsmarkt

11 oktober 2016

14:57
CBS | Arbeidsmarkt
Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.
CBS | Arbeidsmarkt
10:57
CBS | Arbeidsmarkt
Deze tabellen bevatten cijfers over personen van 20-35 jaar met algemene bijstand en personen met re-integratietrajecten en -voorzieningen,...
CBS | Arbeidsmarkt

10 oktober 2016

16:57
CBS | Arbeidsmarkt
Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014.
CBS | Arbeidsmarkt
02:57
CBS | Arbeidsmarkt
Ongeveer de Helft Van de 18 - tot 75-jarigen met geestelijke gezondheidszorg heeft werk, een derde heeft uitkering...
CBS | Arbeidsmarkt
01:57
CBS | Arbeidsmarkt
Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.
CBS | Arbeidsmarkt
Rode PijlMeer berichten van CBS | Arbeidsmarkt tref je aan op hun homepage http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/website/rss/feed.xml?Path%3D/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/%26Theme%3DArbeid+en+sociale+zekerheid