Criminaliteit in de buurt Zuiderburen (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt Zuiderburen (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt zuiderburen (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt Zuiderburen (Leeuwarden)Wijk Hempens/Teerns & Zuiderburen
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt Zuiderburen (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt Zuiderburen (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt Zuiderburen (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt Zuiderburen (Leeuwarden)
13
Wijk Hempens/Teerns & Zuiderburen
39
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt Zuiderburen (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
13
november 2021
15
oktober 2021
6
september 2021
13
augustus 2021
8
juli 2021
10

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
139
tot dec 2021
127
tot dec 2021
121
tot dec 2021
91
tot dec 2021
104
tot dec 2021
86

Alle misdrijven per buurt in de wijk Hempens/Teerns & Zuiderburen

Zuiderburen
13
Buitengebied HempensHempens/Teerns

Misdrijf per categorie in de buurt Zuiderburen (Leeuwarden) in december 2021

Alle misdrijven
13
Ongevallen (weg)
3
Overige vermogensdelicten
2
Mishandeling
1
Diefstal/inbraak woning
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Bedreiging Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Zuiderburen (Leeuwarden)Wijk Hempens/Teerns & Zuiderburen
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: