Criminaliteit in de buurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt de zwette iv businesspark (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden)Wijk Nijlân & De Zwette
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden)
5
Wijk Nijlân & De Zwette
51
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
5
november 2021
3
oktober 2021
3
september 2021
0
augustus 2021
5
juli 2021
4

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
21
tot dec 2021
21
tot dec 2021
22
tot dec 2021
23
tot dec 2021
30
tot dec 2021
25

Alle misdrijven per buurt in de wijk Nijlân & De Zwette

Nijlân
10
De Zwette IV Businesspark
5
De Zwette I Harlingervaart
2
Buitengebied De ZwetteBuitengebied WestDe Zwette II ZwettehavenDe Zwette III SchenkenschansDe Zwette V NewtonDe Zwette VI DeinumerpolderEnergieCampus Sylsterrak

Misdrijf per categorie in de buurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden) in december 2021

Alle misdrijven
5
Bedreiging
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige vermogensdelicten Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Ongevallen (weg) Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Mishandeling Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt De Zwette IV Businesspark (Leeuwarden)Wijk Nijlân & De Zwette
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: