Criminaliteit in de buurt Cambuur (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt Cambuur (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt cambuur (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt Cambuur (Leeuwarden)Wijk Oud-Oost
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt Cambuur (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt Cambuur (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt Cambuur (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt Cambuur (Leeuwarden)
28
Wijk Oud-Oost
234
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt Cambuur (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
28
november 2021
33
oktober 2021
10
september 2021
15
augustus 2021
6
juli 2021
11

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
97
tot dec 2021
143
tot dec 2021
190
tot dec 2021
163
tot dec 2021
186
tot dec 2021
183

Alle misdrijven per buurt in de wijk Oud-Oost

Cambuur
28
Zeeheldenbuurt
9
Indische buurt
8
Welgelegen
7
Zamenhofpark
7
Bloemenbuurt
6
Cambuursterpad
5
Molenpad
4
Oldegalieën
4

Misdrijf per categorie in de buurt Cambuur (Leeuwarden) in december 2021

Alle misdrijven
28
Mishandeling
2
Brand/ontploffingen
2
Overige vermogensdelicten
1
Openlijk geweld
1
Ongevallen (weg)
1
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal van motorvoertuigen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Bedreiging Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Cambuur (Leeuwarden)Wijk Oud-Oost
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: