Criminaliteit in de buurt Wielenpôlle (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt Wielenpôlle (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt wielenpolle (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt Wielenpôlle (Leeuwarden)Wijk Potmargezone
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt Wielenpôlle (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt Wielenpôlle (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt Wielenpôlle (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt Wielenpôlle (Leeuwarden)
15
Wijk Potmargezone
201
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt Wielenpôlle (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
15
november 2021
14
oktober 2021
23
september 2021
8
augustus 2021
12
juli 2021
13

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
218
tot dec 2021
254
tot dec 2021
196
tot dec 2021
157
tot dec 2021
200
tot dec 2021
246

Alle misdrijven per buurt in de wijk Potmargezone

Wielenpôlle
15
Achter de Hoven
9
Huizum-Badweg
8
Huizum-Bornia
7
Huizum-Dorp
7
Huizum-Sixma
7
Tulpenburg
6
Oranjewijk
5
Schepenbuurt
3

Misdrijf per categorie in de buurt Wielenpôlle (Leeuwarden) in december 2021

Alle misdrijven
15
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
2
Openlijk geweld
1
Mishandeling
1
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1
Bedreiging
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige vermogensdelicten Overige veiligheidsmisdrijven Ongevallen (weg) Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal van motorvoertuigen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Wielenpôlle (Leeuwarden)Wijk Potmargezone
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: