Criminaliteit in de buurt Zaailand (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt Zaailand (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt zaailand (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt Zaailand (Leeuwarden)Wijk Binnenstad
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt Zaailand (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt Zaailand (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt Zaailand (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt Zaailand (Leeuwarden)
9
Wijk Binnenstad
186
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt Zaailand (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
9
november 2021
13
oktober 2021
17
september 2021
8
augustus 2021
13
juli 2021
10

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
95
tot dec 2021
140
tot dec 2021
203
tot dec 2021
241
tot dec 2021
264
tot dec 2021
283

Alle misdrijven per buurt in de wijk Binnenstad

De Waag
17
Stationskwartier
9
Zaailand
9
Grote Kerkbuurt
6
Oldehove
6
Blokhuisplein
5
Hoek
5
Nieuwestad
5

Misdrijf per categorie in de buurt Zaailand (Leeuwarden) in december 2021

Alle misdrijven
9
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
2
Ongevallen (weg)
1
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1
Bedreiging
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige vermogensdelicten Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Mishandeling Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Zaailand (Leeuwarden)Wijk Binnenstad
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: