Criminaliteit in de buurt De Waag (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt De Waag (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt de waag (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt De Waag (Leeuwarden)Wijk Binnenstad
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt De Waag (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt De Waag (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt De Waag (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt De Waag (Leeuwarden)
17
Wijk Binnenstad
186
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt De Waag (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
17
november 2021
39
oktober 2021
16
september 2021
34
augustus 2021
26
juli 2021
19

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
281
tot dec 2021
290
tot dec 2021
321
tot dec 2021
296
tot dec 2021
358
tot dec 2021
448

Alle misdrijven per buurt in de wijk Binnenstad

De Waag
17
Stationskwartier
9
Zaailand
9
Grote Kerkbuurt
6
Oldehove
6
Blokhuisplein
5
Hoek
5
Nieuwestad
5

Misdrijf per categorie in de buurt De Waag (Leeuwarden) in december 2021

Alle misdrijven
17
Overige vermogensdelicten
3
Mishandeling
1
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Ongevallen (weg) Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Bedreiging Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt De Waag (Leeuwarden)Wijk Binnenstad
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: