Drimble

Bedrijven in Burgwerd

Overzicht van bedrijven uit Burgwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over burgwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Burgwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Burgwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Burgwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
23-12-20182cook4you
Kapelstrjitte 7, Burgwerd
Burgwerd73250732
17-08-2018W. van der Meulen
Doniaweg 7, Burgwerd
Burgwerd72313986
01-08-2018Pier Eringa
Doniaweg 25, Burgwerd
Burgwerd72202971
08-07-2018Jitske Cats sport- en bewegingsadvies
Trekpad 20, Burgwerd
Burgwerd71753605
08-07-2018Stichting Feestcommissie Burgwerd
Schoolstraat 14, Burgwerd
Burgwerd71975993
06-03-2018R. Boschma
Schoolstraat 22, Burgwerd
Burgwerd70379246
06-03-2018J.J. Altenburg
Sjungadijk 22, Burgwerd
Burgwerd70325170
06-03-2018Van der Velde installatiebedrijf
Hemert 12, Burgwerd
Burgwerd70791465
01-01-2018T.A.S. Posthumus Beheer BV
Doniaweg 11, Burgwerd
Burgwerd70472491
01-01-2018F.H.B. Posthumus Beheer BV
Schoolstraat 14, Burgwerd
Burgwerd70472513
29-06-2017Man met Hoed
Doniaweg 1, Burgwerd
Burgwerd68661290
29-04-2017J.S. Duiven Beheer BV
Kloosterweg 7, Burgwerd
Burgwerd68433670
29-04-2017Duiven Dierenartspraktijk BV
Kloosterweg 7, Burgwerd
Burgwerd68445172
29-04-2017Dienstverlening Eringa
Kapelstrjitte 3, Burgwerd
Burgwerd68565348
01-12-2016VOF Boschma-Schilstra
Kloosterweg 2, Burgwerd
Burgwerd66639069
01-12-2016Handelsonderneming J.S. Duiven
Kloosterweg 7, Burgwerd
Burgwerd66892937
01-12-2016Leinenga Consultancy
Hemert 7, Burgwerd
Burgwerd66927986
22-09-2016Musical en Popkoor Rainbow
Kapelstrjitte 10, Burgwerd
Burgwerd66884683
01-08-2016Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten
Sjungadijk 14, Burgwerd
Burgwerd66265150
01-08-2016Roy Ketelaar Media
De Trekfeart 8, Burgwerd
Burgwerd66437067
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: