Bedrijven in Burgwerd

Overzicht van bedrijven uit Burgwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over burgwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Burgwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Burgwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Burgwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-08-2020DVDM Multiservice
Trekpad 30, Burgwerd
Burgwerd78752213
01-01-2020FMK Design
De Trekfeart 8, Burgwerd
Burgwerd76756416
27-11-2019Attema Energie BV
Hemert 13, Burgwerd
Burgwerd76529304
23-11-2019Protestantse gemeente te Burchwert (Burgwerd)-Hartwert (Hartwerd)-Hichtum
Doniaweg 14, Burgwerd
Burgwerd76352277
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te Burchwert (Burgwerd)-Hartwert (Hartwerd)-Hichtum
Sjungadijk 26, Burgwerd
Burgwerd76352455
16-07-2019De Keyzer Virtual Support
It Klaailân 18, Burgwerd
Burgwerd75407825
17-08-2018W. van der Meulen
Doniaweg 7, Burgwerd
Burgwerd72313986
01-08-2018Pier Eringa
Doniaweg 25, Burgwerd
Burgwerd72202971
08-07-2018Stichting Feestcommissie Burgwerd
Schoolstraat 14, Burgwerd
Burgwerd71975993
01-06-2018Jitske Cats sport- en bewegingsadvies
Trekpad 20, Burgwerd
Burgwerd71753605
01-01-2018T.A.S. Posthumus Beheer BV
Doniaweg 11, Burgwerd
Burgwerd70472491
01-01-2018F.H.B. Posthumus Beheer BV
Schoolstraat 14, Burgwerd
Burgwerd70472513
01-01-2018R. Boschma
Schoolstraat 22, Burgwerd
Burgwerd70379246
01-05-2017Man met Hoed
Doniaweg 1, Burgwerd
Burgwerd68661290
06-04-2017Dienstverlening Eringa
Kapelstrjitte 3, Burgwerd
Burgwerd68565348
29-03-2017J.S. Duiven Beheer BV
Kloosterweg 7, Burgwerd
Burgwerd68433670
29-03-2017Duiven Dierenartspraktijk BV
Kloosterweg 7, Burgwerd
Burgwerd68445172
01-09-2016Musical en Popkoor Rainbow
Kapelstrjitte 10, Burgwerd
Burgwerd66884683
11-07-2016Roy Ketelaar Media
De Trekfeart 8, Burgwerd
Burgwerd66437067
06-06-2016Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten
Sjungadijk 14, Burgwerd
Burgwerd66265150
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: