Drimble

Politiek Nieuws (pagina 5)

Een overzicht van berichten over de Nederlandse politiek. Standaard staan de regionale politieke berichten (van regionale websites) uit. Zet deze aan om deze ook in het overzicht mee te nemen.

20 november 2017 | Pagina 5

13:34
Sportzaken.pro
Op 20 november vindt het overleg over ´Sport en Bewegen´ plaats. Hierin wordt o.a. de voortgangsbrief Sport besproken die minister...
13:34
Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren doet in maart 2018 in vijftien gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten waar voor het eerst...
13:33
CNV
Op 10 oktober presenteerden VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het nieuwe regeerakkoord ´Vertrouwen in de Toekomst´. Met dit stuk...
CNV
13:31
Kamerstukken
Politiek
Technische informatie over de publicatie Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Amendement;...
13:31
Kamerstukken
Politiek
Technische informatie over de publicatie Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere...
13:31
Kamerstukken
33 506 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief...
13:31
Kamerstukken Rijksoverheid
Politiek
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de berichten dat er op EU-niveau nog geen besluit is genomen over...
13:25
Kamerstukken
34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband...
Gerelateerd