Drimble

50Plus Nieuws (pagina 3)

Een overzicht van de meest recente berichten over 50Plus met de optie om de regionale berichten over deze partij al dan niet aan te zetten.

7 oktober 2016 | Pagina 3

13:35
Fok! Nieuws
50PLUS wil met een nieuw wetsvoorstel voorkomen dat gepensioneerden worden gekort op hun pensioen. De partij vindt dat er de komende...
11:13
Das Kapital
Als u het verkiezingsprogramma van 50PLUS gratis bier vond, dan is het verkiezingsprogramma van de VVD gratis bier plus een jonkie...

6 oktober 2016

20:07
50Plus
50Plus
Volgens 50PLUS in de Tweede Kamer moet aan de positie van ouderen op de arbeidsmarkt nog heel veel verbeterd worden. De helft van de mensen...
19:07
50Plus
50Plus
Als ambassadeur ouderenwerkloosheid heeft de oud-voetballer John de Wolf woensdag 5 oktober de Tweede Kamer toegesproken. In het Kamergebouw...
19:07
50Plus
50Plus
Het eigen risico in de zorg is voor velen een forse last op de schouders, vooral voor mensen met een laag inkomen, hoge zorgkosten...
16:29
Kamerstukken
33 118 Omgevingsrecht F VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2016 De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur,...
09:29
Kamerstukken
34 498 Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting...
09:11
Kamerstukken
34 474 Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen...
02:11
Volkskrant Opinie
Kan de PvdA iets leren van haar eigen kleine revolutie? Daar zitten ze achter de tafel: Jan Nagel (77), Max van den Berg (70), Arie...

5 oktober 2016

17:01
Volkskrant | Binnenland
Uw politieke nieuwsbrief Krol is (bijna) overalHet was de ochtend van John de Wolf, tegenwoordig ambassadeur tegen ouderenwerkloosheid....
16:13
Nieuws.nl
Oud-profvoetballer John de Wolf wil de vooroordelen tackelen die bestaan over oudere werkzoekenden. Hij zei dat woensdag in de Tweede...
14:04
The Post Online
De ouderenambassadeur, oud-Feyenoord verdediger John de Wolf, was op uitnodiging van 50PLUS woensdag in de Tweede Kamer. Zijn verschijning...
13:05
Kamerstukken
Technische informatie over de publicatie Integrale visie op de woningmarkt; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Krol...

4 oktober 2016

10:12
50Plus
50Plus
Het Verkiezingsprogramma van 50PLUS voor de periode 2017-2021 wordt officieel gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering die de partij...
10:12
50Plus
50Plus
Ministers en staatssecretarissen lezen papiertjes voor van ambtenaren. Tijdens de Kamerbehandelingen maken ze niet eens zelf meer aantekeningen....