Drimble

50Plus Nieuws (pagina 3)

Een overzicht van de meest recente berichten over 50Plus met de optie om de regionale berichten over deze partij al dan niet aan te zetten.

7 april 2017 | Pagina 3

13:53
Kamerstukken
34 550 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 CXIX Verslag van een werkbezoek...
08:13
Tweede Kamer | Onbeantwoorde vragen
Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Laaggeletterdheid kost...

6 april 2017

14:59
RTL | Politiek
Zelf dacht hij ook even dat de klus er voor een groot deel opzat. Nu ziet Henk Krol tot zijn schrik dat de agressie tegen homo´s...
13:10
50Plus
50Plus
50Plus plaatste het volgende bericht op hun website: 50PLUS: verbod op leeftijdsdiscriminatie in Grondwet.

5 april 2017

18:07
50Plus
50Plus
50Plus plaatste het volgende bericht op hun website: Laaggeletterdheid kost 1 miljard euro.
15:05
Kamerstukken
34 325 Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering...
14:23
Kamerstukken
32 043 Toekomst pensioenstelsel 33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet...
13:38
Een Vandaag | Weblogs
Henk Krol is er he-le-maal klaar mee dat ouderen overal de schuld van krijgen. Hij noemt ouderen teg... Ook op: Een Vandaag
12:11
Kamerstukken
34 355 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk...
08:47
Kamerstukken
34 479 Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars...

4 april 2017

15:05
Kamerstukken
29 689 Herziening zorgstelsel H BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste...

3 april 2017

09:53
Kamerstukken
34 669 Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand...
09:41
Kamerstukken
34 637 EU-voorstellen: Pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten COM(2016)593 en COM(2016)594 1 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK...
09:05
Kamerstukken
34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 C VERSLAG...
08:41
Kamerstukken
34 708 EU-voorstel: Commissiemededeling Bouwen aan een Europese data-economie COM(2017)9 1 A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld...