N.v.t. -, Nijmegen

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres N.v.t. -, Nijmegen

informatie alleen over nijmegen
HyperlokaalPostcode 6500AA
Plaatsen in deze gemeente Lent Nijmegen
Terug naar112 gemeente Nijmegen112 regio Nijmegen112 provincie Gelderland112 Nederland

  De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

   Reden van het zijn van een rijksmonument

   Terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd.

   In Nijmegen-West liggen de resten van de belangrijkste Romeinse stad (Ulpia Noviomagus) die ons land rijk is. Hiervan zijn in het verleden enkele grote gebouwen, een paar zgn. Gallo-Romeinse tempels en mogelijk een thermenkomplex bekend geworden. De ten zuidoosten van de stad gelegen begraafplaats is aan het begin van onze eeuw leeggeplunderd. De vondsten hieruit vormen de basis van de in 1937 verschenen dissertatie van H. Brunsting. Na het werk van de toenmalige archivaris van Nijmegen M.P.M. Daniels (1927) en van H. Brunsting (1937) werden de verdere kansen op ontdekkingen in dit gebied gering geacht. Recente opgravingen door J.E. Bogaers en J.K. Haalebos van de afdeling Provinciaal-Romeinse archeologie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen hebben aangetoond dat zowel in het grafveld als op het terrein van de Romeinse stad nog indrukwekkende resultaten mogen worden verwacht.

   De Romeinse stad is thans grotendeels overbouwd met woningen uit de jaren twintig. Niet duidelijk is in hoeverre toekomstige renovatie van deze woningen nog gelegenheid biedt voor oudheidkundig bodemonderzoek. Hiervoor is wel beschikbaar het slechts gedeeltelijk bebouwde terrein tussen de Weurtseweg en de Biezenstraat. Dit ligt op circa 100 m ten westen van de in 1985 vastgestelde oostelijke stadsmuur van Ulpia Noviomagus.

   Er bestaan goede redenen om aan te nemen dat hier de zuidelijke stadsmuur heeft gelegen, dicht bij de Biezenstraat. De aanwezigheid van belangrijke sporen uit de Romeinse Tijd blijkt verder uit waarnemingen die zijn gedaan bij de bouw van een loods en uit mededelingen van amateur-archeologen. De bebouwing is op het terrein over het algemeen ondiep gefundeerd zodat de ondergrond slechts in geringe mate is verstoord. De invloed van de Waal, die ten noorden van de Weurtseweg veel grond heeft weggeslagen, lijkt ter plaatse gering te zijn geweest. Dit alles leidt tot de conclusie dat dit terrein als een van de belangrijkste bronnen tot vermeerdering van onze kennis over Ulpia Noviomagus moet worden beschouwd.

   De bescherming omvat het terrein zoals met arcering is aangegeven op de kadastrale situatie-tekening.

   Monumenten in de postcode 6500 AA

   PostcodeAdresPlaats
   6500 AAN.v.t. -Nijmegen
   6500 AAN.v.t. -Nijmegen
   6500 AAN.v.t. -Nijmegen
   6500 AAGriftdijk Zuid 2Nijmegen
   6500 AAParkweg 9Nijmegen
   6500 AAVoerweg 1Nijmegen
   6500 AAVoerweg 1Nijmegen
   6500 AAHunnerpark 6Nijmegen
   6500 AAHunnerpark 2Nijmegen
   6500 AAOttengas 2Nijmegen
   6500 AAN.v.t. -Nijmegen
   6500 AAN.v.t. -Nijmegen
   6500 AAN.v.t. -Nijmegen
   6500 AAIndustrieweg 100Nijmegen
   6500 AAOostkanaaldijk 382Nijmegen
   6500 AAHunnerpark 4Nijmegen
   6500 AAHunnerpark 5Nijmegen
   6500 AALange Hezelstraat 141Nijmegen
   6500 AASpoorbrugkade 3, 3ANijmegen
   6500 AAN.v.t. -Nijmegen
   6500 AAN.v.t. -Nijmegen

   Navigeer verder:

   HyperlokaalPostcode 6500AABuurt NederlandWijk Nederland
   Plaatsen in deze gemeente Lent Nijmegen
   Terug naarMonumenten gemeente NijmegenMonumenten regio NijmegenMonumenten provincie GelderlandMonumenten Nederland

   Gemeenten in de regio Nijmegen:

   Regio's in de provincie Gelderland: