Hunnerpark 5, Nijmegen

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres Hunnerpark 5, Nijmegen

informatie alleen over nijmegen

Reden van het zijn van een rijksmonument

Inleiding

VOETBRUG in het Hunnerpark, vermoedelijk naar ontwerp van de Nijmeegse stadsarchitect JACOB JAN WEVE (1852-1942) in 1883 (datum in sluitsteen) gebouwd. Het Hunnerpark ligt ten noordoosten van het stadscentrum van Nijmegen en is een van de vier parken die naar ontwerp van de tuinarchitect Lieven Rosseels uit Leuven werden aangelegd op de voormalige verdedigingswerken. De brug verbindt een voetpad over het restant van de voormalige vijftiende-eeuwse walmuur met de Belvédère, die door Weve in dezelfde tijd ingrijpend gerestaureerd werd.

De voetbrug is goed bewaard gebleven, met uitzondering van de op de brugeinden gemetselde kantelen. De oorspronkelijke kantelen zijn in de loop van de twintigste eeuw verdwenen en enige jaren geleden gereconstrueerd.

Omschrijving

In baksteen opgetrokken VOETBRUG, bestaande uit een brede korfboogvormige middenbrug geflankeerd door twee korte rondboogvormige overspanningen, die door middel van landhoofden aan de wallen aansluiten. Naar het midden toe loopt de brug enigszins hoger op, zodat de balustrade van de brug hier een lichte knik vertoont. De pijlers van de brug worden afgesloten door een hardstenen band, de boogvormige overspanningen hebben hardstenen geboortestenen en sluitstenen. De sluitstenen aan beide zijden van de centrale overspanning dragen het jaartal '1883'. In de zwikken tussen de bogen bevinden zich medaillons van gele verblendsteen met een omlijsting van rode verblendsteen, doorsneden door natuurstenen diamantkoppen. Ter hoogte van het brugdek loopt een uitkragende band van rode verblendsteen, ondersteund door een bloktandlijst. Hierboven wordt de brug afgesloten met een gemetselde, opengewerkte balustrade met aan weerszijden boven de landhoofden twee hogere torenachtige volumes met zware natuurstenen afdekplaten waarboven kantelen zijn gemetseld. Het brugdek is bestraat met klinkers. De hoge en zware borstweringen van de landhoofden zijn aan de binnenzijde voorzien van gemetselde lage zitbanken, met zittingen van hardsteen.

Waardering

VOETBRUG in het Hunnerpark gebouwd in 1883, vermoedelijk naar ontwerp van JACOB JAN WEVE.

-Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een bakstenen voetgangersbrug uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, die opvalt vanwege hoogwaardige esthetische kwaliteiten zoals de zorgvuldige detaillering in siermetselwerk en natuursteen. De brug sluit in hoofdvorm en stijl aan bij de door Weve zojuist gerestaureerde BelvÚd¿re en vormt een karakteristiek object in het door Lieven Roseels ontworpen stadspark.

-Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van het Hunnerpark, waar het als verbinding tussen de walmuur en de belvÚd¿re een belangrijke beeldbepalende en structurerende rol speelt.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het Hunnerpark dat belangrijk is binnen de geschiedenis van de negentiende-eeuwse uitleg van de stad Nijmegen.


Foto van het monument

Monumenten in de postcode 6500 AA

PostcodeAdresPlaats
6500 AAN.v.t. -Nijmegen
6500 AAN.v.t. -Nijmegen
6500 AAN.v.t. -Nijmegen
6500 AAGriftdijk Zuid 2Nijmegen
6500 AAParkweg 9Nijmegen
6500 AAVoerweg 1Nijmegen
6500 AAVoerweg 1Nijmegen
6500 AAHunnerpark 6Nijmegen
6500 AAHunnerpark 2Nijmegen
6500 AAOttengas 2Nijmegen
6500 AAN.v.t. -Nijmegen
6500 AAN.v.t. -Nijmegen
6500 AAN.v.t. -Nijmegen
6500 AAIndustrieweg 100Nijmegen
6500 AAOostkanaaldijk 382Nijmegen
6500 AAHunnerpark 4Nijmegen
6500 AAHunnerpark 5Nijmegen
6500 AALange Hezelstraat 141Nijmegen
6500 AASpoorbrugkade 3, 3ANijmegen
6500 AAN.v.t. -Nijmegen
6500 AAN.v.t. -Nijmegen

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 6500AABuurt NederlandWijk Nederland
Plaatsen in deze gemeente Lent Nijmegen
Terug naarMonumenten gemeente NijmegenMonumenten regio NijmegenMonumenten provincie GelderlandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Nijmegen:

Regio's in de provincie Gelderland: