Faillissementen in Warga

Overzicht van de laatste bedrijven in Warga die failliet of in staat van insolventie zijn verklaard. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.

informatie alleen over warga
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente faillissementen en surseances in Warga

Hieronder staat de lijst van de meest recente faillissementen en surseances van betaling van bedrijven in Warga. De informatie wordt gehaald uit het insolventieregister van de rechtbanken en is daarom altijd zo up-to-date mogelijk.

Faillissementen in Warga

UitspraakBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVKPDF
08-08-2017It Holt BV (h.o.d.n. Café "`s Lands Welvaren")
Kerkbuurt, Warga
Warga01054781
13-10-2015D. Veenstra Rietdekkersbedrijf (h.o.d.n.) (voorheen)
Nieuwe Leeuwarderweg, Warga
Warga01066053
07-06-2011R. Kindermann Beheer BV
Leeuwarderweg, Warga
Warga01121741

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarFaillissementen gemeente LeeuwardenFaillissementen regio LeeuwardenFaillissementen provincie FrieslandFaillissementen Nederland

  Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
  Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
  Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.

   Gemeenten in de regio Leeuwarden:

   Regio's in de provincie Friesland: