Faillissementen in Grouw

Overzicht van de laatste bedrijven in Grouw die failliet of in staat van insolventie zijn verklaard. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.

informatie alleen over grouw
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente faillissementen en surseances in Grouw

Hieronder staat de lijst van de meest recente faillissementen en surseances van betaling van bedrijven in Grouw. De informatie wordt gehaald uit het insolventieregister van de rechtbanken en is daarom altijd zo up-to-date mogelijk.

Faillissementen in Grouw

UitspraakBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVKPDF
16-01-2018Timmerbedrijf Taz (h.o.d.n.) (voorheen)
Koningin Julianastraat, Grouw
Grouw62458728
25-07-2017Achm (h.o.d.n.) (voorheen)
Kanaalstraat, Grouw
Grouw01171227
26-04-2016Sisa Kinderopvang BV
Oedsmawei, Grouw
Grouw52869091
26-04-2016Stichting Sisa
Oedsmawei, Grouw
Grouw41004135
26-04-2016Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland
Oedsmawei, Grouw
Grouw41003831
26-04-2016Stichting Sisa Peuterspeelzalen
Oedsmawei, Grouw
Grouw01124654
26-04-2016Stichting Sisa Tussenschoolse Opvang
Oedsmawei, Grouw
Grouw01124141
24-03-2015Dijkstra Watersport Multi-service (h.o.d.n.)
Ghalinga, Grouw
Grouw53556593
03-02-2015De Mar Projecten BV
Jister, Grouw
Grouw01078304
27-01-2015De Mr Zuid BV
Jister, Grouw
Grouw17214034
20-01-2015De Mâr Hsb Montage BV (h.o.d.n. De Woningfabriek)
Jister, Grouw
Grouw01104662
20-01-2015De Mâr Hsl BV
Jister, Grouw
Grouw01109912
20-01-2015De Mar Houtkonstrukties BV
Jister, Grouw
Grouw01078303
09-04-2014Terra Funfair BV (hodn Terra Industrie)
Jister, Grouw
Grouw01092641
24-01-2012Stichting Aquaverium
De Finnen, Grouw
Grouw51352370

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarFaillissementen gemeente LeeuwardenFaillissementen regio LeeuwardenFaillissementen provincie FrieslandFaillissementen Nederland

  Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
  Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
  Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.

   Gemeenten in de regio Leeuwarden:

   Regio's in de provincie Friesland: