Drimble

Taxlive Taxlive

Laatste updates

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenFiscaal RendementFiscAlertFiscalioFiscalisten OnlineMeijburgNextensPwC BelastingnieuwsTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldMinFin

20 februari 2017

21:01
Taxlive
Het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer kan mogelijk tot een belaste schenking leiden van de partner aan de DGA of vice versa....
Taxlive
17:44
Taxlive
De wet wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing is in het Staatsblad...
Taxlive
16:20
Taxlive
Verkiezingsblog van Jan-Bertram Rietveld: Er is maar één arbeidsvoorwaarde die meer emotie oproept dan het salaris: de auto. Statussymbool...
Taxlive
15:44
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar bij de WOZ-waardering de binnenplaats ten onrechte heeft gerekend tot het woongedeelte...
Taxlive
15:27
Taxlive
In antwoord op Tweede Kamervragen deelt de Staatssecretaris van Financiën mee dat het beleid van het opleggen van voorlopige aanslagen...
Taxlive
15:09
Taxlive
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat 50% aandeelhoudster, ware zij een derde...
Taxlive
15:09
Taxlive
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat bij her-invoer binnen zes maanden na de export het oogmerk aanwezig wordt geacht dat de auto...
Taxlive
14:02
Taxlive
Bij de Tweede kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat de instelling van een centraal aandeelhoudersregister beoogt.
Taxlive
13:44
Taxlive
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de woning van de imam die deel uitmaakt van het moskeecomplex aangemerkt moet worden als een zelfstandig...
Taxlive
12:02
Taxlive
Er zijn drie nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst van thema´s op de Navigator.
Taxlive
11:44
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt dat de aanslag forensenbelasting is opgelegd in strijd met de meerderheidsregel en tevens in strijd met aan een besluit...
Taxlive

17 februari 2017

17:17
Taxlive
Opnieuw staat de tegenbewijsregeling uit de winstdrainagebepaling van de vennootschapsbelasting in de spotlights. Ditmaal in een conclusie...
Taxlive
16:29
Taxlive
De Advocaat-Generaal (A-G), adviseur van de Hoge Raad, heeft recentelijk een conclusie uitgebracht over de tegenbewijsregeling van de renteaftrekbeper
Taxlive
15:53
Taxlive
Afgelopen donderdag heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de afschaffing van de precariobelasting op openbare netwerken.
Taxlive
14:11
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat sprake is van een rechtsgeldig tot stand gekomen vaststellingsovereenkomst, ondanks dat de erven...
Taxlive
Rode PijlMeer berichten van Taxlive tref je aan op hun homepage http://taxlive.nl