Drimble

Taxlive Taxlive

Laatste updates

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenFiscaal RendementFiscAlertFiscalisten OnlineIn- en uitvoerMeijburgNDFRNextensNOB | WetscommentaarTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldEYBDOPwC

16 juli 2018

16:07
Taxlive
Staatssecretaris Snel van Financiën onderschrijft de conclusies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik...
☆ Taxlive
16:07
Taxlive
De problemen met het innen van erf- en schenkbelasting zorgt voor een jaarlijkse budgettaire derving van circa € 20 miljoen....
☆ Taxlive
15:37
Taxlive
De Tweede evaluatie Awir 2009-2016 laat voor alle toeslagen, behalve de kinderopvangtoeslag, een daling van het aantal terugvorderingen...
☆ Taxlive
15:37
Taxlive
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete van 900.000 euro uitgedeeld aan accountantsorganisatie Baker Tilly...
☆ Taxlive
14:37
Taxlive
In de eerste helft van 2018 zijn er ongeveer 210 klachten binnengekomen over de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon....
☆ Taxlive
14:07
Taxlive
Een vergoeding voor gaswinningschade zal in de meeste gevallen niet van invloed zijn op de te ontvangen toeslagen.
☆ Taxlive
13:37
Taxlive
Er kunnen pachtprijsgebieden zijn in Nederland waar in individuele gevallen de netto opbrengst van de pacht lager is dan de te betalen...
☆ Taxlive
13:37
Taxlive
Advocaat-generaal IJzerman is met het hof van oordeel dat X nv belastingplichtig is voor de precariobelasting ondanks het feit...
☆ Taxlive
13:37
Taxlive
Rechtbank Gelderland oordeelt dat ook voor woningen die zijn gelegen op een voormalig vakantiepark recht bestaat op huurtoeslag.
☆ Taxlive
13:07
Taxlive
Rechtbank Noord-Nederland verklaart het beroep van X gericht tegen de afwijzende beslissing van de inspecteur op de verzoeken...
☆ Taxlive
13:07
Taxlive
Onder de bestaande wettelijke regeling is het mogelijk te regelen dat de uitkeringen uit een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting...
☆ Taxlive
13:07
Taxlive
De lopende procedures betreffende vermogensrendementsheffing in de belastingjaren tot en met 2016 zijn niet beslissend voor...
☆ Taxlive
13:07
Taxlive
Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt vragen van het Tweede Kamerlid Leijten (SP) over het anonimiseren van vermogen...
☆ Taxlive

13 juli 2018

17:39
Taxlive
Het Ministerie van Financiën heeft een nieuw verdragenoverzicht gepubliceerd. Ditmaal met de stand van zaken per 1 juli...
☆ Taxlive
17:09
Taxlive
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur geen redelijke schatting van de winst heeft gemaakt. De theoretische omzetberekening...
☆ Taxlive
17:09
Taxlive
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de werkgever zich terecht beroept op het vertrouwensbeginsel. Met name uit de email...
☆ Taxlive
17:09
Taxlive
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur volledig tegemoet is gekomen aan het bezwaar, zodat X niet gehoord hoefde...
☆ Taxlive
17:09
Taxlive
Advocaat-generaal Sharpston concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat Roemenië specifieke documenten eist om aan te tonen...
☆ Taxlive
17:09
Taxlive
De Hoge Raad oordeelt dat sprake is van ongeoorloofde dubbele heffing van inkomstenbelasting omdat zowel de lijfrente-aanspraak...
☆ Taxlive
17:09
Taxlive
De Hoge Raad oordeelt dat het verzuim van de inspecteur om het boekenonderzoek te vermelden in het computersysteem is aan te merken...
☆ Taxlive
► Meer berichten van Taxlive tref je aan op hun website: http://taxlive.nl