Drimble

Taxlive Taxlive

Laatste updates

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst In BeeldBelastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenFiscaal RendementFiscAlertFiscalioFiscalisten OnlineIn- en uitvoerMeijburgNederlands Tijdschrift voor Fiscaal RechtNextensPwC BelastingnieuwsTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldMinFin

23 juni 2017

16:56
Taxlive
Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) wil van de Staatssecretarissen van SZW en Financiën weten waarom het noodzakelijk is om de opbouw...
Taxlive
16:26
Taxlive
´Misbruik moet zeker voorkomen worden, maar laten we het kind niet met het badwater weggooien.´ Dat is de reactie van VNO-NCW...
Taxlive
16:14
Taxlive
Het Ministerie van Financiën wil de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aanpassen om de herzieningsregeling die nu geldt voor...
Taxlive
15:38
Taxlive
Wanneer Belastingdienst/Toeslagen vaststelt dat een bewoner van een recreatiewoning huurtoeslag ontvangt, stuurt de Belastingdienst...
Taxlive
14:02
Taxlive
De Hoge Raad oordeelt dat de opgelegde aanslag geen ambtshalve vastgestelde aanslag is, ondanks dat ongemotiveerd en - naar achteraf...
Taxlive
14:02
Taxlive
De Hoge Raad oordeelt dat X bv geen recht heeft op EIA voor de warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Verplichtingen aangegaan tegenover...
Taxlive
13:26
Taxlive
De Hoge Raad beslist dat de gemeente Woerden volledig recht op btw-aftrek heeft bij levering van een gebouw, mede bestemd voor scholen,...
Taxlive
13:09
Taxlive
De Hoge Raad oordeelt dat ook woningen die op charitatieve wijze ter beschikking worden gesteld aan bewoners vallen binnen het bereik...
Taxlive
10:56
Taxlive
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de uitzendregeling niet op de Nederlandse woning van belastingplichtige van toepassing is omdat de woning...
Taxlive
10:44
Taxlive
De bepalingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die betrekking hebben op de loonkostenvoordelen treden in werking per 1 januari...
Taxlive
10:38
Taxlive
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bv geen onderneming in materiële zin exploiteert, aangezien de verrichte arbeid naar aard...
Taxlive
10:26
Taxlive
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Duitsland geen aftrek toestaat van de Franse pensioen- en ziektekostenverze
Taxlive
10:14
Taxlive
Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de aanslag baatbelasting omdat het besluit tot invoering van de baatbelasting te laat door de gemeenteraad...
Taxlive
10:08
Taxlive
The Platform for Collaboration on Tax (PCT) - a joint initiative of the International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic...
Taxlive
09:56
Taxlive
Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de aanslag baatbelasting omdat het besluit tot invoering van de baatbelasting te laat door de gemeenteraad...
Taxlive
Rode PijlMeer berichten van Taxlive tref je aan op hun homepage http://taxlive.nl