Drimble

Taxlive Taxlive

Laatste updates

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenFiscaal RendementFiscAlertFiscalisten OnlineIn- en uitvoerMeijburgNDFRNextensNOB | WetscommentaarTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldEYBDOPwC

18 oktober 2018

21:01
Taxlive
De bijeenkomst woensdagavond van de 27 EU-leiders met een toespraak van premier May heeft niet geleid tot concretere openingen...
☆ Taxlive
15:58
Taxlive
De Europese Commissie trekt haar zaak bij het Europese Hof van Justitie tegen Ierland terug. Die ging over het nalaten van het innen...
☆ Taxlive
15:58
Taxlive
Accountantskantoor EY heeft een boete van 165.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de toezichthouder...
☆ Taxlive
15:58
Taxlive
Het maximale bedrag dat een werkgever moet betalen aan transitievergoeding gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 79.000...
☆ Taxlive
15:58
Taxlive
De bijeenkomst woensdagavond van de 27 EU leiders met een toespraak van premier May heeft niet geleid tot concretere openingen...
☆ Taxlive
15:28
Taxlive
Isabella de Groot ergert zich aan de lage factor die het Nederlandse kabinet opsmeert in het kader van de CFC-implementatie.
☆ Taxlive
14:58
Taxlive
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de algemene kosten bij leasetransacties voor de toepassing van de btw moeten worden...
☆ Taxlive
14:28
Taxlive
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Ryanair recht heeft op aftrek van de btw die aan haar in rekening is gebracht in verband...
☆ Taxlive
12:28
Taxlive
Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat de statutaire zetel van X zich op 12 april 2001...
☆ Taxlive
12:28
Taxlive
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat de woonplaats van X in Nederland is gelegen. X heeft...
☆ Taxlive
11:59
Taxlive
Rechtbank Gelderland oordeelt dat er bij een in maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling niet per definitie...
☆ Taxlive
11:59
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar van X terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat de gronden...
☆ Taxlive
11:29
Taxlive
Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat X bv door het niet voldoen aan de toonplicht haar bewijspositie heeft...
☆ Taxlive
11:29
Taxlive
Hof Den Haag oordeelt dat de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding legitiem is. De wetgever heeft de situatie van betaald...
☆ Taxlive
10:59
Taxlive
Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeente in de zienswijze van X tegen het ontwerpbestemmingsplan ten onrechte een (legesplichtig)...
☆ Taxlive
10:29
Taxlive
Europese belastingdiensten zijn jarenlang voor tientallen miljarden euro´s opgelicht of gedupeerd door groepen bankiers,...
☆ Taxlive
10:29
Taxlive
Op donderdag 18 oktober is nummer 55 verschenen van Vakstudie Nieuws. In deze aflevering zijn de volgende belangrijke zaken...
☆ Taxlive
10:29
Taxlive
Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar na de eerste legesfactuur niet opnieuw leges mocht heffen.
☆ Taxlive
09:59
Taxlive
Rechtbank Noord-Holland is het eens met de inspecteur dat er geen aanleiding was om aan de aangifte van erflaatster te twijfelen....
☆ Taxlive

17 oktober 2018

23:11
Taxlive
Om belastingontwijking tegen te gaan wil het kabinet een bronbelasting invoeren op rente- en royaltybetalingen. Die plannen...
☆ Taxlive
► Meer berichten van Taxlive tref je aan op hun website: http://taxlive.nl