Drimble

Taxlive Taxlive

Laatste updates

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenFiscaal RendementFiscAlertFiscalisten OnlineIn- en uitvoerMeijburgNDFRNextensNOB | WetscommentaarTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldEYBDOPwC

21 januari 2019

21:40
Taxlive
Uit het jaarlijkse Oxfam Novib-rapport ´Public Good or Private Wealth´ over mondiale economische ongelijkheid...
☆ Taxlive
14:22
Taxlive
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat tegen de ambtshalve beslissingen geen bezwaar en beroep openstaat en dat X bv zich...
☆ Taxlive
14:22
Taxlive
Hof Den Bosch oordeelt dat in de onderhavige (belasting)procedure volgend op de strafprocedure van X de onschuldpresumptie...
☆ Taxlive
13:52
Taxlive
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de wetgever ook met betrekking tot de waardering van erfpachtrechten voor ogen...
☆ Taxlive
13:52
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt dat de gemeente terecht leges in rekening heeft gebracht voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure...
☆ Taxlive
13:52
Taxlive
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij ingaat op de regulering van crypto´s. Zie ook:
☆ Taxlive
13:52
Taxlive
Hof Amsterdam beslist dat X geen recht heeft op aftrek van door hem, met zijn eigen auto, gemaakte vervoerskosten voor bezoek...
☆ Taxlive
12:22
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt dat bij het bepalen van de WOZ-waarde van courante niet-woningen bij gebrek aan verkopen in ´lege´...
☆ Taxlive
12:22
Taxlive
Hof Amsterdam ziet alleen bij bijzondere omstandigheden ruimte om binnen dezelfde fase van het geding een verschillende wegingsfactor...
☆ Taxlive
11:52
Taxlive
Advocaat-generaal Niessen concludeert dat de stamrechtvrijstelling niet van toepassing is op de schadevergoeding die X van A bv heeft...
☆ Taxlive
11:52
Taxlive
Het voorstel tot openbaarmaking van onherroepelijk geworden vergrijpboeten aan onder andere belastingadviseurs verdient het daglicht...
☆ Taxlive
11:22
Taxlive
De Spaanse belastingdienst heeft de afgelopen vijf jaar 180 miljoen euro aan boetes opgehaald bij zo´n drie miljoen...
☆ Taxlive
11:22
Taxlive
Ruim 3.000 keer per jaar wordt de gang naar de rechter gemaakt vanwege de belasting op auto´s. Vaak ontstaat discussie...
☆ Taxlive
10:22
Taxlive
Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het werkelijk gebruik als maatstaf moet worden gehanteerd, aangezien X geen omzet...
☆ Taxlive

18 januari 2019

17:20
Taxlive
A-G Wattel is van mening dat de dwangsom geen loon uit dienstbetrekking is. De hoedanigheid van bestuursorgaan is namelijk...
☆ Taxlive
15:50
Taxlive
Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de in een man-vrouw-firma geëxploiteerde winkel geen bron van inkomen vormt....
☆ Taxlive
14:20
Taxlive
Vrijdag 25 januari 2019 publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
☆ Taxlive
13:50
Taxlive
De Hoge Raad komt X tegemoet in diens verzoek om fout in dictum van eerder gewezen arrest te verbeteren.
☆ Taxlive
13:50
Taxlive
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur ten onrechte een evenredige vermindering van de betaalde schenkbelasting...
☆ Taxlive
13:50
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de door de heer X gestelde ´slijtage´ door het veelvuldig starten...
☆ Taxlive
► Meer berichten van Taxlive tref je aan op hun website: http://taxlive.nl