Taxlive Taxlive

Laatste updates

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenElsevier | BelastingenFiscaal RendementFiscaal VanmorgenFiscAlertIn- en uitvoerMeijburgNDFRNextensNOB | WetscommentaarTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldBDOPwCFIODBelastingdienst | Video

15 mei 2022

21:44
Taxlive
Aan criminelen lekkende ambtenaren kunnen in ´een groot aantal´ overheidssystemen ongemerkt zoeken naar gevoelige...
☆ Taxlive
21:38
Taxlive
De leerstoel van bijzonder hoogleraar Rex Arendsen van de Rijksuniversiteit Leiden wordt in stilte betaald door de Belastingdienst,...
☆ Taxlive
21:32
Taxlive
Aan criminelen lekkende ambtenaren kunnen in ´een groot aantal´ overheidssystemen ongemerkt zoeken naar gevoelige...
☆ Taxlive
21:32
Taxlive
Honderden miljoenen euro´s van ´onvindbare´ gepensioneerden blijven liggen bij pensioenfondsen. Dat bevestigt...
☆ Taxlive

13 mei 2022

16:20
Taxlive
Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen is voor een spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. De wet brengt alle...
☆ Taxlive
16:20
Taxlive
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X in 2015 al IB-ondernemer is. Sinds dat jaar wordt voor rekening van X een onderneming...
☆ Taxlive
15:08
Taxlive
Advocaat-generaal Medina concludeert dat de BTW-vrijstelling voor de verlening van kredieten, de bemiddeling inzake kredieten...
☆ Taxlive
14:02
Taxlive
Staatssecretaris Van Rij van Financiën denkt dat tussen de 25% en 30% van de 282.000 bedrijven die uitstel van betaling...
☆ Taxlive
14:02
Taxlive
Vrijdag 20 mei publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
☆ Taxlive
14:02
Taxlive
A-G IJzerman is van mening dat de Zweedse kentekenbewijzen zijn aan te merken als rechtsgeldige goedkeuringen waaruit de CO2-emissie...
☆ Taxlive
14:02
Taxlive
Advocaat-Generaal Niessen concludeert dat bij de toepassing van de kleinepensioenregeling, die Nederland en Duitsland in het Belastingverdrag...
☆ Taxlive
12:20
Taxlive
In ons huidige fiscale stelsel houdt de fiscale wetgever bij de winstbepaling en verliesverrekening in principe geen rekening...
☆ Taxlive
12:20
Taxlive
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Franse regeling in strijd is met art. 4 lid 1 Moeder-dochterrichtlijn. Deze regeling...
☆ Taxlive
12:20
Taxlive
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat zij als fiscale bestuursrechter kennelijk onbevoegd is om het verzoek om schadevergoeding...
☆ Taxlive
11:32
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur bij het onderzoek naar het advieskantoor terecht een getrapte werkwijze...
☆ Taxlive
11:32
Taxlive
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de indirecte douanevertegenwoordiger alleen aansprakelijk is voor de douanerechten die verschuldigd...
☆ Taxlive
11:32
Taxlive
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur met betrekking tot een derdenonderzoek de stukken niet tijdig heeft...
☆ Taxlive
11:08
Taxlive
Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de controle van de aftrekposten van X niet heeft plaatsgevonden op basis van zijn...
☆ Taxlive
10:38
Taxlive
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen afspraak tot verrekening met de schadeclaim is gemaakt. Derhalve zijn de openstaande...
☆ Taxlive
10:27
Taxlive
Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt vast dat bij de gematigde verzuimboete voldoende rekening is gehouden met strafverminderende...
☆ Taxlive
► Meer berichten van Taxlive tref je aan op hun website: http://taxlive.nl