Drimble

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Hieronder staan de laatste berichten van Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst In BeeldBelastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenFiscaal RendementFiscAlertFiscalioFiscalisten OnlineIn- en uitvoerMeijburgNederlands Tijdschrift voor Fiscaal RechtNextensNOB | WetscommentaarPwC BelastingnieuwsTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldMinFin

19 januari 2018

15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Deze zaak hangt samen met 16/03321. In onderhavige procedure is de vraag aan de orde of belanghebbende voor de jaren 2005, 2006 en 2007...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende is een naar Nederlands recht opgerichte beleggingsvennootschap. De enige aandeelhouder woont in Nederland. Het bestuur...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde heel 2009 in België. Hij was in 2009 gedurende 1.872 uren werkzaam voor...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende, Turbu.com bv, handelt onder meer in mobiele telefoons. Volgens haar administratie heeft zij intracommunautaire leveringen...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende heeft met de Gemeente op 14 oktober 2009 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwbouw...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende is een full service hovenier die ook bestraat en grondwerk doet. In geschil is of zij voor de heffing van premies werknemersverzekering
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende is met haar Nederlandse werkgever onbetaald verlof overeengekomen voor de periode 1 december 2008 tot en met 28 februari...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende was werkzaam als zorgverlener van thuiszorg in natura voor de periode van 15 oktober 2013 t/m 31 december 2014. Belanghebbende...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
15:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

18 januari 2018

14:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende is adviseur van een vof waar een boekenonderzoek OB over de jaren 2011 en 2012 heeft plaatsgevonden. Over die jaren...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
14:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende heeft op 22 april 2015 een winkelcentrum, bestaande uit 126 onroerende zaken, gekocht voor € 66.000.000 exclusief...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
14:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende, een stichting, heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de beeldende kunst. Belanghebbende beoogt geen...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
14:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belanghebbende houdt alle aandelen in X bv. In geschil is of de toename van de rekeningcourantschuld van belanghebbende aan X bv moet...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
14:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
De Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 (Stcrt. nr. 70975) is gerectificeerd. De in art. III, onderdeel B, van die regeling...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

17 januari 2018

14:58
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volgens de Deense wetgeving kunnen instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe´s) een vrijstelling van bronbelasting...
☆ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
► Meer berichten van Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht tref je aan op hun homepage http://www.ndfr.nl