In- en uitvoer In- en uitvoer

Hieronder staan de laatste berichten van In- en uitvoer. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenElsevier | BelastingenFiscaal RendementFiscaal VanmorgenFiscAlertIn- en uitvoerMeijburgNDFRNextensNOB | WetscommentaarTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldBDOPwCFIODBelastingdienst | Video

28 november 2022

13:08
In- en uitvoer
Het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten worden op een aantal...
☆ In- en uitvoer
13:08
In- en uitvoer
Met ingang van 25 november 2022 zijn nieuwe representatieve prijzen van kracht in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede...
☆ In- en uitvoer

25 november 2022

12:08
In- en uitvoer
In Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 van de Commissie worden de lijsten vastgesteld van derde landen of regio&’s daarvan...
☆ In- en uitvoer
12:08
In- en uitvoer
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 6 oktober 2022 uitspraak gedaan in zaaknr. 21/00164 in het hoger beroep van belanghebbende...
☆ In- en uitvoer
12:08
In- en uitvoer
De vrijstelling van bepaalde aanlandingsverplichtingen wordt verlengd.
☆ In- en uitvoer
12:08
In- en uitvoer
Het is voor eenieder verboden om stoffen die op lijst II staan, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen,...
☆ In- en uitvoer

24 november 2022

13:08
In- en uitvoer
Momenteel worden derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan...
☆ In- en uitvoer
13:08
In- en uitvoer
Er is wijziging gebracht in de bepalingen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.
☆ In- en uitvoer
13:08
In- en uitvoer
Voor het gebruik van stoffen, mengsels of voorwerpen die hexachloorbenzeen als onopzettelijke sporenverontreiniging bevatten,...
☆ In- en uitvoer
13:08
In- en uitvoer
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 28 juni 2022 in de zaaknummers 20/00397 tot en met 20/00407 geoordeeld ter zake van de indeling...
☆ In- en uitvoer

23 november 2022

12:08
In- en uitvoer
De Europese Commissie heeft een reeks audits uitgevoerd bij het transport naar derde landen. Hieruit is naar voren gekomen...
☆ In- en uitvoer
12:08
In- en uitvoer
De huidige maatregelen van de Unie ter bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza zijn van toepassing op gehouden en in het wild...
☆ In- en uitvoer
12:08
In- en uitvoer
In PbEU C 442 van 22 november 2022 is een bericht van opening bekend gemaakt van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen...
☆ In- en uitvoer

22 november 2022

13:08
In- en uitvoer
Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 september 2022 in de zaak onder nr. 21/00094 geoordeeld dat - gelet op de opeenvolgende...
☆ In- en uitvoer
13:08
In- en uitvoer
Bij Verordening (EG) nr. 853/2004 worden voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven specifieke hygiënevoorschriften voor...
☆ In- en uitvoer
13:08
In- en uitvoer
Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2268 van 18 november 2022 (PbEU L 300 van 21 november 2022) heeft de Commissie de beëindiging...
☆ In- en uitvoer

21 november 2022

16:08
In- en uitvoer
De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2022/2260 van 14 november 2022 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur...
☆ In- en uitvoer
16:08
In- en uitvoer
Er is wijziging gebracht in de Warenwetregeling algemene chemische productveiligheid in verband met diverse wijzigingen van de Europese...
☆ In- en uitvoer

18 november 2022

14:08
In- en uitvoer
Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten....
☆ In- en uitvoer
► Meer berichten van In- en uitvoer tref je aan op hun website: http://www.inenuitvoer.nl/