Drimble

In- en uitvoer In- en uitvoer

Hieronder staan de laatste berichten van In- en uitvoer. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Artikel 104Belastingdienst In BeeldBelastingdienst | ConsulentenBelastingdienst | DouaneBelastingdienst | OndernemersBelastingdienst | ParticulierenFiscaal RendementFiscAlertFiscalioFiscalisten OnlineIn- en uitvoerMeijburgNederlands Tijdschrift voor Fiscaal RechtNextensPwC BelastingnieuwsTaxenceTaxliveBelastingdienst In BeeldMinFin

20 september 2017

08:08
In- en uitvoer
De Commissie heeft bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1551 van 14 juli 2017 een wijziging gepubliceerd van bijlage I bij Verordening...
In- en uitvoer
08:08
In- en uitvoer
Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een kennisgeving...
In- en uitvoer
08:08
In- en uitvoer
In PbEU L 237 van 15 september 2017 heeft de Raad Besluit (EU) 2017/1546 van 29 september 2016 gepubliceerd betreffende de ondertekening...
In- en uitvoer

19 september 2017

06:08
In- en uitvoer
Er zijn nieuwe verbodsbepalingen vastgesteld. De VN-Veiligheidsraad legde onder meer nieuwe verbodsbepalingen op met betrekking tot de uitvoer...
In- en uitvoer
06:08
In- en uitvoer
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft op basis van het adviezen van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik...
In- en uitvoer
06:08
In- en uitvoer
Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1550 van 14 juli 2017 (PbEU L 237 van 15 september 2017) heeft de Commissie de toevoeging gepubliceerd...
In- en uitvoer

18 september 2017

08:08
In- en uitvoer
Door het in gebruik nemen van een aangepaste versie van het Europese EBTI-3 systeem verandert het aanvraagformulier voor de afgifte... Ook op: Belastingdienst | Douane
In- en uitvoer
08:08
In- en uitvoer
In PbEU C 305 van 15 september 2017 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde...
In- en uitvoer
07:08
In- en uitvoer
Er zijn rectificaties aangebracht in de verplichtingen voor marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen.
In- en uitvoer
07:08
In- en uitvoer
Op 8 september is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel...
In- en uitvoer

15 september 2017

10:08
In- en uitvoer
Om de markt te stabiliseren, worden de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1165 genoemde hoeveelheden voor perziken en nectarines...
In- en uitvoer
10:08
In- en uitvoer
Onlangs is een tweede herziene druk verschenen van deel 29 uit de Fiscale Praktijkreeks van SDU Uitgevers: Grensoverschrijdende transacties...
In- en uitvoer
10:08
In- en uitvoer
De verwijzende Italiaanse rechter is van oordeel is dat lijkwagens in post 8704 zouden moeten worden ingedeeld. Toch wordt het Hof van Justitie...
In- en uitvoer

14 september 2017

06:08
In- en uitvoer
Steeds meer zaken zijn online te regelen. Binnenkort komen er twee nieuwe portalen waarin het nog makkelijker is douanezaken af te handelen:...
In- en uitvoer
06:08
In- en uitvoer
Per 11 september zijn er voor douanevervoer twee wijzigingen in NCTS aangebracht. Het gaat om de voorafaangifte en de voorafgaande... Ook op: Belastingdienst | Douane
In- en uitvoer
Rode PijlMeer berichten van In- en uitvoer tref je aan op hun homepage http://www.inenuitvoer.nl/