Bedrijven in Witmarsum

Overzicht van bedrijven uit Witmarsum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over witmarsum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Witmarsum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Witmarsum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Witmarsum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
05-03-2022Leeuwen Horeca V.O.F.
Menno Simonsstraat 30, Witmarsum
Witmarsum83964584
05-03-2022V.O.F. Mierennederland
Oostend 2, Witmarsum
Witmarsum85456748
05-03-2022A.A. Sinnema-Sikkema
Nesserlaan 2, Witmarsum
Witmarsum83944001
05-03-2022Behnen Investments&Trading Strategies
De Boppe 9, Witmarsum
Witmarsum85235261
01-12-2021Grandcafe De Reus
Menno Simonsstraat 30, Witmarsum
Witmarsum84993308
04-10-2021Maatschap Kroondijk
Rijpenderlaan 4, Witmarsum
Witmarsum52281213
02-09-2021A. Poelsma Dienstverlening
Meester de Vriesstraat 31, Witmarsum
Witmarsum83513566
22-08-2021Michelle`s Fashion & more
Mauritsstraat 18, Witmarsum
Witmarsum83735461
02-07-2021Handelsonderneming Michael Bos
Arumerweg 54, Witmarsum
Witmarsum82081425
02-07-2021Visser & Munniksma
Ald Rij 8, Witmarsum
Witmarsum82376972
29-06-2021Bebelaar Groentechniek Trainingen
It Fliet 4, Witmarsum
Witmarsum81935404
18-06-2021Folmakke BV
It Partoer 20, Witmarsum
Witmarsum83115552
09-04-2021eijerecommerce
Meester de Vriesstraat 54, Witmarsum
Witmarsum82475105
10-02-2021Jeaga Beheer BV
van Aylvaweg 41, Witmarsum
Witmarsum81848595
10-02-2021Jeaga BV
van Aylvaweg 41, Witmarsum
Witmarsum81857055
01-02-2021Klusbedrijf E.Rehorst
Mauritsstraat 18, Witmarsum
Witmarsum81755406
01-02-2021R Car repair
van Aylvaweg 79, Witmarsum
Witmarsum82122946
28-01-2021DPH Workout
van Aylvaweg 79, Witmarsum
Witmarsum81833385
22-01-2021Moys trading
De Krânse 2, Witmarsum
Witmarsum81659318
14-01-2021natuurlijkmentaal.nl
De Krânse 6, Witmarsum
Witmarsum81624042

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: