Bedrijven in Witmarsum

Overzicht van bedrijven uit Witmarsum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over witmarsum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Witmarsum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Witmarsum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Witmarsum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
12-02-2021Jeaga BV
van Aylvaweg 41, Witmarsum
Witmarsum81857055
11-02-2021Jeaga Beheer BV
van Aylvaweg 41, Witmarsum
Witmarsum81848595
22-01-2021Moys trading
De Krânse 2, Witmarsum
Witmarsum81659318
14-01-2021natuurlijkmentaal.nl
De Krânse 6, Witmarsum
Witmarsum81624042
11-01-2021Bestratingsbedrijf Schaap
It Spul 4, Witmarsum
Witmarsum81464193
01-01-2021Smaal Pilot Services
van Aylvaweg 41, Witmarsum
Witmarsum81322070
01-01-2021Yin Life Art
De Stuit 1, Witmarsum
Witmarsum81740468
31-12-2020Red Fennec V.O.F.
Arumerweg 17, Witmarsum
Witmarsum81414307
24-12-2020Heeringa Materieel BV
De Stuit 5, Witmarsum
Witmarsum81276753
20-11-2020JoneMoreMusic
Meester de Vriesstraat 62, Witmarsum
Witmarsum80968309
01-11-2020Simone Kynaston Content & Copywriting
Menno Simonsstraat 3, Witmarsum
Witmarsum80693210
01-11-2020Nikki`s Skin & Body Studio
De Muonts 17, Witmarsum
Witmarsum80736149
15-10-2020CeeSupport
van Aylvaweg 61, Witmarsum
Witmarsum80606024
19-09-2020Iswing
Schoolstraat 2, Witmarsum
Witmarsum80303897
01-09-2020MierenNederland
Oostend 2, Witmarsum
Witmarsum80215777
16-07-2020Miedema Hovenier
Merkelân 14, Witmarsum
Witmarsum78713838
19-06-2020Plantenga Brouwer Holding BV
Mouneplein 2, Witmarsum
Witmarsum78331587
01-06-2020Sodenkamp Transport
Arumerweg 67, Witmarsum
Witmarsum78219523
23-05-2020Veevoerhandel en Schapenhouderij Kuipers
Arumerweg 2, Witmarsum
Witmarsum78005647
23-05-2020Piet Feenstra
Taede Zijlstrastrjitte 8, Witmarsum
Witmarsum78054494
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: