Drimble

Bedrijven in Witmarsum

Overzicht van bedrijven uit Witmarsum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over witmarsum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Witmarsum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Witmarsum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Witmarsum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
03-04-2019Danny Ross Schilderwerken
De Muonts 17, Witmarsum
Witmarsum74363751
29-03-2019Boppe Veterinaire Diensten BV
De Spinnekop 11, Witmarsum
Witmarsum74420704
19-02-2019Van der Schaaf Bouw BV
Arumerweg 97, Witmarsum
Witmarsum74019198
18-02-2019Van der Schaaf Holding Bouw BV
Arumerweg 97, Witmarsum
Witmarsum74004247
14-02-2019Cultural Companion
De Boppe 3, Witmarsum
Witmarsum73461563
14-02-2019Geert Schuurman Keramiek
De Stuit 9, Witmarsum
Witmarsum73963275
14-02-2019Multiservice S. Brandsma
Ulbe Hiemstrastrjitte 9, Witmarsum
Witmarsum73491705
14-02-2019H.K de Vries Agro
Kamperweg 5, Witmarsum
Witmarsum73819867
14-02-2019Ed Schoot maritime support
Tsjerkelân 12, Witmarsum
Witmarsum73847410
14-02-2019Postma Technische Dienstverlening
Arumerweg 61, Witmarsum
Witmarsum73855227
23-01-2019Rouke
Mauritsstraat 9, Witmarsum
Witmarsum73692190
23-12-2018P. Feenstra Timmerwerken
Taede Zijlstrastrjitte 8, Witmarsum
Witmarsum73315443
23-12-2018Administratiekantoor AHT
De Tunen 2, Witmarsum
Witmarsum73060720
23-12-2018Zeinstra Auto`s
It Fliet 5, Witmarsum
Witmarsum73129003
23-12-2018Boonstra Interim Management & Advies
Bewaarschoolstraat 16, Witmarsum
Witmarsum73034770
19-10-2018JJ Consultants BV
De Muonts 19, Witmarsum
Witmarsum72874384
15-10-2018Vakantiehuis Op de Terp
De Terp 30, Witmarsum
Witmarsum72550783
15-10-2018PB productions
Tsjerkelân 24, Witmarsum
Witmarsum72730021
17-08-2018Mevrouw de Molenaar
Molenweg 43, Witmarsum
Witmarsum72227842
17-08-2018Ronald de Krijger
Tsjerkelân 34, Witmarsum
Witmarsum72217588
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: