Drimble

Bedrijven in Weidestreek Zuid (Hieslum)

Overzicht van bedrijven in de wijk Weidestreek Zuid (Hieslum) die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wijk weidestreek zuid (hieslum)

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de wijk Weidestreek Zuid (Hieslum)

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de wijk Weidestreek Zuid (Hieslum) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Weidestreek Zuid (Hieslum)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-08-2019LRFAHL BV
Sylroede 3, Tjerkwerd
Tjerkwerd75615878
25-07-2019JHL Jordy Heeres Laswerkzaamheden
Idserdaweg 4, Hieslum
Hieslum75383799
29-06-2019Handelsonderneming JaapSelf
Ferwouderpad 2, Parrega
Parrega75090090
25-05-2019Het Fotolokaal
Kerkstraat 19, Tjerkwerd
Tjerkwerd24479288
02-04-2019Pluimveebedrijf Wiersma BV
Meerswal 3, Exmorra
Exmorra74445405
29-03-2019Wiersma Holding BV
Meerswal 3, Exmorra
Exmorra74417096
01-03-2019ECOhûs Fryslân BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd74137166
14-02-2019Maatschap D.F. & G.C. Ettema - van Dijk
Exmorrazijl 5, Exmorra
Exmorra73985287
14-02-2019Haarstudio Sabine
van der Weijstrjitte 1, Exmorra
Exmorra73791121
14-02-2019Multimedia Hendry
Dorpsstraat 88, Exmorra
Exmorra73931977
23-01-2019Stichting Administratiekantoor Haarsma Tjerkwerd
Waltaweg 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd73722138
23-10-2018Eco S.B. Holding BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd72890010
23-10-2018Handelsonderneming ECOhûs Fryslân BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd72898976
15-10-2018Aannemings- en Timmerbedrijf Ouderkerken
Waltaweg 35, Tjerkwerd
Tjerkwerd72796820
15-10-2018Timmerbedrijf Freerk Kootstra
Dyksicht 3, Tjerkwerd
Tjerkwerd72412615
15-10-2018Kraanverhuurbedrijf J.T. Bouma
Freerk Faberweg 9, Parrega
Parrega72675772
17-08-2018Studio IN
Horstweg 21, Parrega
Parrega72245786
17-08-2018Q-packsz
Waubertstrjitte 12, Parrega
Parrega72221593
08-07-2018Massage praktijk Wilma Rodenburg
Horstweg 38, Parrega
Parrega71758267
08-07-2018FAN e SINNE
Tynjestrjitte 1, Parrega
Parrega71814671

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: