Drimble

Weidestreek Zuid (Hieslum) vergunningen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de wijk Weidestreek Zuid (Hieslum).

informatie alleen over wijk weidestreek zuid (hieslum)

Overzicht recente vergunningen in de wijk Weidestreek Zuid (Hieslum)

De meeste overheidsinstanties publiceren de bekendmakingen, regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze databank neemt Drimble over, zodat je op een eenvoudige wijze op de hoogte kunt blijven. In deze aparte sectie tref je een volledig overzicht aan. Hieronder slechts de vergunningen die betrekking hebben op de de wijk Weidestreek Zuid (Hieslum).
Verfijn resultaten

Weidestreek Zuid (Hieslum) vergunningen

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Waltaweg 53 het verbouwen van de garage

Betreft: Overig (gmb-2020-10961)

27-12-2019AllingawierVerleende omgevingsvergunning regulier, Allingawier, Bonjeterperweg 2 het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-318194)

27-12-2019TjerkwerdVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Tjerkwerd, Sylroede 2 het verbouwen van de dakopbouw van de garage

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-316991)

27-12-2019ExmorraVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Exmorra, Meerswal 5 het verbouwen van de woonboerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-317022)

12-12-2019ParregaVerleende omgevingsvergunning regulier, Parrega, Trekweg 160 het renoveren van de woonboerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-301690)

12-12-2019TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Bolswarderweg en Van Panhuysweg het plaatsen van kunstwerken

Betreft: Overig (gmb-2019-301398)

21-11-2019TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Eemswouderlaan 4 A het bouwen van een loods

Betreft: Overig (gmb-2019-282432)

21-11-2019TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Sylroede 2 het verbouwen van de dakopbouw van de garage

Betreft: Overig (gmb-2019-282360)

21-11-2019TjerkwerdVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Tjerkwerd, van Panhuysweg 6 het uitbreiden van de melkveestal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-282071)

14-11-2019TjerkwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Tjerkwerd, Baburen 7 het realiseren van een kangoeroewoning in de stalruimte van de boerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-276248)

14-11-2019AllingawierIngekomen aanvraag, Allingawier, Bonjeterperweg 2 het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen

Betreft: Overig (gmb-2019-276125)

14-11-2019TjerkwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Tjerkwerd, Bolswarderweg 6 het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-276176)

14-11-2019ExmorraVerleende omgevingsvergunning regulier, Exmorra, van der Weijstrjitte 1 het wijzigen van de inrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-276261)

14-11-2019ExmorraIngekomen aanvraag, Exmorra, Meerswal 5 het verbouwen van de woonboerderij

Betreft: Overig (gmb-2019-276078)

07-11-2019DedgumVerleende omgevingsvergunning regulier, Dedgum, Buren 16 het restaureren van het hek om de begraafplaats Dedgum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270347)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: