Bedrijven in Kubaard

Overzicht van bedrijven uit Kubaard die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over kubaard

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Kubaard

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Kubaard. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Kubaard

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
10-12-2020Piter Kool
De Prikken 7, Kubaard
Kubaard81110952
01-10-2020Studio Seksualiteit
Greate Buorren 37, Kubaard
Kubaard80434452
01-10-2020HT Facility
Knilles Ynsesstrjitte 9, Kubaard
Kubaard81007876
25-01-2020Gents and Goods
Petronella Moensstrjitte 6, Kubaard
Kubaard76999645
23-11-2019Hervormde gemeente te Kubaard
Tsjerkebuorren 3, Kubaard
Kubaard76410536
23-11-2019Diaconie Hervormde gemeente te Kubaard
Tsjerkebuorren 3, Kubaard
Kubaard76410595
21-09-2019Pipple studio
Petronella Moensstrjitte 10, Kubaard
Kubaard75768453
17-09-2019Stal Berkwert
Berkwerterleane 4, Kubaard
Kubaard75839970
29-06-2019Mts. de Vries-Hoekstra
Slachte 3, Kubaard
Kubaard74948296
25-05-2019Vereniging Broodfonds Sûkerbôle
Knilles Ynsesstrjitte 5, Kubaard
Kubaard74865595
21-03-2019de Praktijk
Joarumerleane 3, Kubaard
Kubaard74418688
12-11-2018Petra van der Veer Coaching
De Prikken 14, Kubaard
Kubaard73063096
22-11-2016M.A.T.F. Zeinstra Beheer BV
Petronella Moensstrjitte 13, Kubaard
Kubaard67332455
22-11-2016Wonen & Zo(rg) BV
Petronella Moensstrjitte 13, Kubaard
Kubaard67351492
03-10-2016Leerldrehz
Tsjerkebuorren 6, Kubaard
Kubaard66961521
17-10-2014Coöperatie ENERGIEKÛBAARD U.A.
Greate Buorren 31, Kubaard
Kubaard61704806
09-10-2014Marian Zeinstra, La Loba
Petronella Moensstrjitte 13, Kubaard
Kubaard61633216
01-01-2012Syb van der Ploeg Producties
Greate Buorren 45, Kubaard
Kubaard54442265
29-08-2011Stichting Ode aan de Revalidatie
Knilles Ynsesstrjitte 10, Kubaard
Kubaard53414918
22-07-2011Jelle`s Holding BV
De Prikken 14, Kubaard
Kubaard53213645
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: