Drimble

Bedrijven in Kubaard

Overzicht van bedrijven uit Kubaard die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over kubaard

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Kubaard

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Kubaard. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Kubaard

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
29-06-2019Mts. de Vries-Hoekstra
Slachte 3, Kubaard
Kubaard74948296
25-05-2019Vereniging Broodfonds Sûkerbôle
Knilles Ynsesstrjitte 5, Kubaard
Kubaard74865595
25-05-2019Swarte Beien
Slachte 3, Kubaard
Kubaard74735748
04-04-2019de Praktijk
Joarumerleane 3, Kubaard
Kubaard74418688
23-12-2018Petra van der Veer Coaching
De Prikken 14, Kubaard
Kubaard73063096
15-10-2018Drs. Hilde Orriëns
Greate Buorren 15, Kubaard
Kubaard72696257
20-08-2017T.L.G. Engelsma
Slachte 4, Kubaard
Kubaard69095388
27-02-2017Wonen & Zo(rg) BV
Petronella Moensstrjitte 13, Kubaard
Kubaard67351492
01-12-2016M.A.T.F. Zeinstra Beheer BV
Petronella Moensstrjitte 13, Kubaard
Kubaard67332455
01-12-2016Leerldrehz
Tsjerkebuorren 6, Kubaard
Kubaard66961521
20-10-2014Coöperatie ENERGIEKÛBAARD U.A.
Greate Buorren 31, Kubaard
Kubaard61704806
27-02-2014A. Algra-Huitema
Slachte 6, Kubaard
Kubaard60107812
29-08-2011Stichting Ode aan de Revalidatie
Knilles Ynsesstrjitte 10, Kubaard
Kubaard53414918
12-04-2010Mythe en Zo Meer
De Grits 10, Kubaard
Kubaard01181044
16-02-2010F.Y. Kramer
Berkwerterleane 2, Kubaard
Kubaard01176028
15-02-2010Maatschap D.Kooistra en B. Kooistra-Noordhuis
Slachte 7, Kubaard
Kubaard01175542
15-02-2010Op Joarum
Joarumerleane 8, Kubaard
Kubaard01175582
21-01-2010Maatschap A.W. Heeg en S.L. Heeg-Kreleger
Joarumerleane 8, Kubaard
Kubaard01172614
21-01-2010Maatschap R., H. en E.U. van der Hoek
De Leane 3, Kubaard
Kubaard01172693
21-01-2010Y.G. Andela
Slachte 2, Kubaard
Kubaard01172794
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: