Kennisgeving beschikking Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep (9999253783) (Rotterdam)

Milieuvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 27 januari 2022, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Milieuvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Kennisgeving beschikking Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep (9999253783)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep

Locatie : Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het verlengen van de vergunning van de tijdelijke extra zuurstoftank in verband met

de corona pandemie voor de periode van 1 jaar

Aanvraagdatum : 24 december 2021

Besluitdatum : 20 januari 2022

Bekendmaking : 20 januari 2022

Zaaknummer : 9999253783

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 246 80 00.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999253783.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
27-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Oostendam 3B

Betreft: Overig (gmb-2022-240752)

27-05-2022RotterdamKennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV | Ketelaarstraat, 3011 CM Rotterdam [Zaaknummer 288636-2022]

Betreft: Overig (gmb-2022-240811)

25-05-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Schietbaanlaan 105B

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-235598)

25-05-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Goudsesingel 10

Betreft: Bouwvergunning reclamevergunning (gmb-2022-237354)

25-05-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Schimmelpenninckstraat 17 - Gemeentelijk monument

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-235473)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.