Drimble

Ensafh Ensafh

Frysk literêr tydskrift

informatie alleen over provincie friesland
 Bronnen: Blik op Nieuws | FrieslandOmroep FrieslandWaldNet.nl112 FryslanFriesch DagbladIt NijsSa! 24Nieuws uit FrieslandFries NieuwsFriesland ActueelFriesland PostNMF FrieslandWij FrieslandDe AfsluitdijkDit is FryslanOndernemend FrieslandSport FryslanEnsafhKon. Ned. KaatsbondBoswachters FrieslandWetterskip FryslanProvincie Friesland

18 januari 2019

15:21
Ensafh
it geheim fan Fryslân Hjoed in gedicht fan Bartle Laverman oer de status fan de Fryske dichter. Lês fierder by RIXT...
☆ Ensafh
15:21
Ensafh
It is in ekologyske ramp, al dy rommel op it Waad, foaral dy lytse plestik boltsjes dy´t de bisten oansjen kinne foar...
☆ Ensafh
01:21
Ensafh
Tsead Bruinja is vanaf vrijdag de nieuwe Dichter des Vaderlands. De komende twee jaar zal hij gedichten schrijven bij actuele...
☆ Ensafh

17 januari 2019

16:21
Ensafh
Juster gie ik dus út iten yn in pankoeken restaurant. Fan te foaren hie ik belle of glutenfrij ta de mooglikheden hearde...
☆ Ensafh
16:21
Ensafh
“Snoopy” sei ik om´ster sa skattich útseachst hurd en glêd fan bûten sêft oan de ûnderkant Lês fierder by Ruurdtsje...
☆ Ensafh
15:21
Ensafh
Yn it televyzjeyntervieuw fan Hans en Wim Anker, ferwurdet Wim (of is it no Hans?) it sa: ´Het is een zegen dat broeder...
☆ Ensafh
13:21
Ensafh
kreas en kwier yn it gelid rûnen wy achter juf fan it skoalgebou nei de gymseal net Jan út it lead luts hy - wy wisten...
☆ Ensafh

16 januari 2019

19:21
Ensafh
twa lêzings yn Tresoar Op freed 25 jannewaris om 15.30 komme Hindrik Brouwer en Goffe Jensma te sprekken yn de Gysbert Japicseal...
☆ Ensafh
17:21
Ensafh
De Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar sille yn de wike fan 11-17 maart...
☆ Ensafh
14:23
Ensafh
Wat in keunst ha we besjen kinnen! Mar dat is dochs net foarby no´t Ljouwert (Leeuwarden)-Fryslân 2018 oer is. Fansels... Zie ook:
☆ Ensafh
14:23
Ensafh
Startjûn fan de boekemoanne mei in feestje. Fansels wurdt it earste eksimplaar fan it Kadoboek ROSMOS útrikt. Master tattoeëarder...
☆ Ensafh

15 januari 2019

19:24
Ensafh
By it digitalisearjen fan de kolleksje fan it Fries Film Archief binne nije filmbylden ûntdutsen fan de grutte Fryske dichter...
☆ Ensafh
13:24
Ensafh
Alle jierren giet groep 8 nei it eilân, mar dit jier is it oars. De klasse fan Pier, Lars en Noortje giet nei Koartsweagen....
☆ Ensafh
12:24
Ensafh
(Tekst Sirkwy) Yn it kulturele haadstêdjier hat de literatuerfilm ´Yn dit lânskip leit myn libben´ in jier...
☆ Ensafh
12:24
Ensafh
De dichters Edwin de Groot en Syds Wiersma ha elk in gedicht ynstjoerd oer de kontenerramp foar ús kust. Wy pleatse de beide...
☆ Ensafh
12:24
Ensafh
It is 15 jannewaris en ik bin stadichoan wat bekaam. Ik bin no safier dat ik wer fersteanber artikulearje kin, dat myn bloeddruk...
☆ Ensafh

14 januari 2019

15:24
Ensafh
Oersetwedstryd In the Big Rock Candy Mountains Yn De Nije, it nulnûmer fan it nije Frysktalige nijsblêd fan De Ried fan de Fryske...
☆ Ensafh
15:24
Ensafh
Der wie ris yn in lân hjir fier wei,... Ach, wat in ûnsin. Hielendal net yn in lân hjir fier wei. Gewoan yn in hûs yn Noard-fryslân....
☆ Ensafh
14:24
Ensafh
Dichter: Carsten René Nielsen Kamera, bewurking en ûndertiteling: Geart Tigchelaar De fjirde út in rige koarte filmkes...
☆ Ensafh
13:24
Ensafh
Harstikke aardige poëzijmasterclass hân fan Arjan Hut yn de Harmonie en dêrnei it fers dat we dêr makke ha fan wurden...
☆ Ensafh
► Meer berichten van Ensafh tref je aan op hun website: http://www.ensafh.nl


    Regio's in de provincie Friesland Nieuws: