Drimble

Ensafh Ensafh

Frysk literêr tydskrift

informatie alleen over provincie friesland
 Bronnen: AD | FrieslandBlik op Nieuws | FrieslandOmroep FrieslandOmroep Friesland | VideoWaldNet.nl112 FryslanFriesch DagbladIt NijsSa! 24Nieuws uit FrieslandFries NieuwsFriesland PostNMF FrieslandWij FrieslandDe AfsluitdijkDit is FryslanKaatsnieuwsOndernemend FrieslandSport FryslanEnsafhKon. Ned. KaatsbondBoswachters FrieslandWetterskip FryslanProvincie FrieslandVeiligheidsregio Fryslan

14 oktober 2019

14:24
Ensafh
Teory Ik bin wat om my hinne is. Froulju snappe dat. Jo binne net hartoginne Op hûndert meter fan in koets. Lês fierder...
☆ Ensafh
13:24
Ensafh
De redaksje fan De Moanne ropt Fryske skriuwers op om út ´e skulp te krûpen en harren om ´e werklikheid te bekroadzjen....
☆ Ensafh

13 oktober 2019

15:19
Ensafh
Fan tefoaren hie ik alles goed yn de kop sitten oer hoe´t ik de útwreiding fan de nije wenning oanpakke soe. Tiden... Zie ook:
☆ Ensafh
15:19
Ensafh
Paris during the Easter holidays, I was so absorbed in a novel that I stopped concentrating on the two overly excited children...
☆ Ensafh
14:20
Ensafh
It skelle lûd fan de doarbel brocht my ynienen werom yn de werklikheid, krekt op it stuit dat ik foar de safolleste kear...
☆ Ensafh
13:20
Ensafh
Eilannen haw ik wol in swak op. Dat sil foar de haadpersonaazjes fan Molwrot ek wol wier wêze: net allinnich reizgje dy ôf nei Peaske-eilân,...
☆ Ensafh

12 oktober 2019

22:22
Ensafh
Se stiet flak foar my en raast wat yn myn ear. Ik skrik sa dat ik it kopke kofje falle lit. “Werom raze jo sa?” freegje...
☆ Ensafh
13:19
Ensafh
It wie hjoed gjin waar om yn de biten, it mais of it hea. Sels de hûnen doarden de loop fan wol 20 meter nei it ôfdak net oan dat dy ha as frijwat...
☆ Ensafh
13:19
Ensafh
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the viator, a form invented by Robin Skelton....
☆ Ensafh

11 oktober 2019

17:24
Ensafh
Geart Tigchelaar en Ydwine Scarse fertelle oer harren reis op ´e fyts fan Fryslân nei Albanië en werom ´Wy...
☆ Ensafh
17:24
Ensafh
´Skrinende ferealens´ (Schrijnende verliefdheid) is de titel fan in Fryslân DOK oer skriuwster Aggie van der Meer...
☆ Ensafh
16:22
Ensafh
De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is. Grand Café Wouters oan it stasjonsplein...
☆ Ensafh
13:22
Ensafh
Wy hawwe ferline wike by it iepenloftspul ´De dochter fan Martenshoek´ west. De reden dat wy dêr wiene, wie dat dy dochter... Zie ook:
☆ Ensafh

10 oktober 2019

19:22
Ensafh
Hessel Miedema kwam op ons over als een wat al te fanatieke vakidioot. Hij wist van geen ophouden en dacht dat wij met hetzelfde...
☆ Ensafh
16:22
Ensafh
From Homer to Camus by way of Brecht, French author Laurent Gaudé picks the books that tell us something important about...
☆ Ensafh
15:22
Ensafh
Ensafh plaatste het volgende bericht op hun website: Teleks: Nobelprizen nei Tokarczuk en Handke.
☆ Ensafh
14:22
Ensafh
Werformulearring ta legalisaasje Sjoch en ;lês fierder by RIXT...
☆ Ensafh
13:22
Ensafh
Tweintich jier liet ik my manaazje yn tsjinst fan de Fryske literatuer. Alteast: ik liet de boppe my stelden tinke dat se dat diene....
☆ Ensafh

9 oktober 2019

23:19
Ensafh
Persbericht FNP De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen aan gedeputeerde Fokkens over de actuele positie van de Fryske...
☆ Ensafh
21:19
Ensafh
Ik hie it der lêst ek alris oer, mar no stiet it offisjeel online by de Moanne: Skriuwoprop: Wat wit ik fan dizze wrâld?...
☆ Ensafh
► Meer berichten van Ensafh tref je aan op hun website: http://www.ensafh.nl


    Regio's in de provincie Friesland Nieuws: