Drimble

Leraar 24 | Videos Leraar 24 | Videos

Videos op Leraar24

 Bronnen: Algemene OnderwijsbondAlgemene Vereniging SchoolleidersBalansdigitaal nieuwsBeter Onderwijs NederlandComputers op SchoolDidactief OnlineDocentenpleinKennisnetNationale OnderwijsgidsNederlands JeugdinstituutPassend OnderwijsPrima OnderwijsProfiel ActueelRijksoverheid | OnderwijsSchoolmanagement Totaal VivesVolkskrant | OnderwijsVOOVOS ABBFoliaNVS NVLLeraar 24Leraar 24 | VideosStudiekeuze KindFederatie van OnderwijsvakorganisatiesInfoNu.nl | Educatie en School

19 maart 2018

11:42
Leraar 24 | Videos
Welke initiatieven zijn er in het buitenland voor onderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen, die leiden tot werk op niveau? Wat weten... Ook op: Leraar 24
☆ Leraar 24 | Videos
10:42
Leraar 24 | Videos
Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken? Wat weten we? Er bestaat...
☆ Leraar 24 | Videos
10:42
Leraar 24 | Videos
Welke soort buitenschoolse behandelingen voor dyslexie zijn effectief? En kunnen ze ook op school worden ingezet? Wat weten we? De behandeleffecten...
☆ Leraar 24 | Videos
10:42
Leraar 24 | Videos
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carrièreperspectieven, opleidingsniveau en professionaliseri Ook op: Leraar 24
☆ Leraar 24 | Videos

16 maart 2018

16:41
Leraar 24 | Videos
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten? Wat weten we? Formatieve toetsing heeft als doel het leerproces te verbeteren.... Ook op: Leraar 24
☆ Leraar 24 | Videos
16:41
Leraar 24 | Videos
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? Wat weten we? Taal- en rekenlessen integreren in het bètaonderwijs kan bijdragen aan zowel... Ook op: Leraar 24
☆ Leraar 24 | Videos
15:41
Leraar 24 | Videos
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren en te laten... Ook op: Leraar 24
☆ Leraar 24 | Videos

13 maart 2018

14:38
Leraar 24 | Videos
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan? Wat weten we? Cyberpesten komt in veel... Ook op: Leraar 24
☆ Leraar 24 | Videos
13:38
Leraar 24 | Videos
Draagt programmeerles bij aan de probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen? Wat weten we? Wie programmeert zet diverse vaardigheden... Ook op: Leraar 24
☆ Leraar 24 | Videos
11:38
Leraar 24 | Videos
Op de Van Koetsveldschool in Amsterdam krijgen de zml-leerlingen lessen over weerbaarheid en seksuele vorming. Deze lessen zijn voor... Ook op: Leraar 24
☆ Leraar 24 | Videos

9 maart 2018

10:37
Leraar 24 | Videos
Is er een relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren? Wat weten we? Een aanzienlijk deel van de hoogbegaafde leerlingen presteert...
☆ Leraar 24 | Videos
09:37
Leraar 24 | Videos
Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen? Wat weten we? Aparte activiteiten voor hoogbegaafde...
☆ Leraar 24 | Videos

28 februari 2018

11:42
Leraar 24 | Videos
De Nationale Buitenlesdag van 2017 was een groot succes, meer dan 1700 scholen deden mee! Dinsdag 10 april wordt voor de derde keer...
☆ Leraar 24 | Videos

26 februari 2018

14:42
Leraar 24 | Videos
Wat is er bekend over het effectief en efficiënt formatief beoordelen? Wat weten we? Er zijn verschillende definities van formatief...
☆ Leraar 24 | Videos

12 februari 2018

10:37
Leraar 24 | Videos
Een museumbezoek stoffig, gedateerd en vooral geschikt voor leerlingen van groep 8? Daar denken ze bij Paleis Het Loo heel anders over!...
☆ Leraar 24 | Videos
► Meer berichten van Leraar 24 | Videos tref je aan op hun homepage https://www.leraar24.nl/