Drimble

Compendium voor de Leefomgeving Compendium voor de Leefomgeving

Hieronder staan de laatste berichten van Compendium voor de Leefomgeving. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Animals TodayArk Natuurontwikkelingbij12BionieuwsBoerenlandvogels NederlandBosgroepenDe JagersverenigingDierennieuwsDuinbehoudGreenzineGroen KennisnetGroene RekenkamerGroene RuimteIVNLandschappenNature TodayNatuur en MilieufederatieRoots MagazineStaatsbosbeheerVitale Groene StadVogelbeschermingVVM | MilieuprofessionalsWaddenverenigingWaddenzeeWaterforumWereld Natuur FondsDierenbeschermingVroege VogelsInfoNu | Dier en natuurVoordierenbloggerHelpdesk WaterPolitie Dieren en MilieuVlinderstichtingWater Natuurlijk

24 april 2018

12:01
Compendium voor de Leefomgeving
Ondanks de tendens naar gelijkvormigheid van het Nederlandse landschap zijn de uitersten in openheid nog te vinden. De meest...
☆ Compendium voor de Leefomgeving

19 april 2018

11:01
Compendium voor de Leefomgeving
Trekvissen kunnen vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen...
☆ Compendium voor de Leefomgeving

18 april 2018

14:04
Compendium voor de Leefomgeving
Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in Nederland in korte tijd een forse luchtverontreiniging (smog) met onder...
☆ Compendium voor de Leefomgeving

17 april 2018

17:04
Compendium voor de Leefomgeving
Deze indicator is vanwege veroudering afgesloten.
☆ Compendium voor de Leefomgeving

12 april 2018

11:05
Compendium voor de Leefomgeving
Deze indicator wordt niet meer bijgehouden. Hij is vervangen door...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
11:05
Compendium voor de Leefomgeving
Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.
☆ Compendium voor de Leefomgeving
11:05
Compendium voor de Leefomgeving
Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.
☆ Compendium voor de Leefomgeving
11:05
Compendium voor de Leefomgeving
Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.
☆ Compendium voor de Leefomgeving
11:05
Compendium voor de Leefomgeving
Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.
☆ Compendium voor de Leefomgeving

9 april 2018

14:06
Compendium voor de Leefomgeving
De zeescheepvaart wordt niet meegenomen in de door Nederland gerapporteerde emissies in het kader van het NEC- en het Kyoto-protocol....
☆ Compendium voor de Leefomgeving
13:06
Compendium voor de Leefomgeving
De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen,...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
13:06
Compendium voor de Leefomgeving
Wegvoertuigen worden steeds schoner door verscherpte typekeuringseisen die zijn opgelegd door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
12:02
Compendium voor de Leefomgeving
De uitstoot van koolmonoxide en vluchtige organische stoffen (VOS) door wegvoertuigen vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats;...
☆ Compendium voor de Leefomgeving

5 april 2018

17:05
Compendium voor de Leefomgeving
Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
16:05
Compendium voor de Leefomgeving
Personenauto´s hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide,...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
16:05
Compendium voor de Leefomgeving
Het jaarlijks aantal motorvoertuigen (exclusief motorfietsen) dat voor sloop wordt aangeboden daalt tussen 2000 en 2017,...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
14:05
Compendium voor de Leefomgeving
Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer.
☆ Compendium voor de Leefomgeving
13:05
Compendium voor de Leefomgeving
Met uitzondering van kooldioxide, distikstofoxide en ammoniak zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer de emissies naar...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
11:06
Compendium voor de Leefomgeving
Met uitzondering van kooldioxide, zijn de emissies van belangrijke stoffen zoals NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
11:06
Compendium voor de Leefomgeving
Dankzij maatregelen zijn de emissies van fijnstof en stikstofoxiden gedaald bij een toegenomen aantal kilometers dat voertuigen...
☆ Compendium voor de Leefomgeving
► Meer berichten van Compendium voor de Leefomgeving tref je aan op hun website: http://www.clo.nl/