Drimble

Groene Ruimte Groene Ruimte

Hieronder staan de laatste berichten van Groene Ruimte. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Animal RightsAnimals TodayArk Natuurontwikkelingbij12BionieuwsBoerenlandvogels NederlandBosgroepenDe JagersverenigingDierennieuwsDuinbehoudGroen KennisnetGroene RekenkamerGroene RuimteHart Voor DierenIVNLandschappenNature TodayNatuur en MilieufederatieNOJG | NL Organisatie voor Jacht en GrondbeheerNu | DierenPETARoots MagazineSovon.nlStaatsbosbeheerVitale Groene StadVogelbeschermingVVM | MilieuprofessionalsWaddenverenigingWaddenzeeWaterforumWereld Natuur FondsDierenbeschermingVroege VogelsInfoNu | Dier en natuur

18 april 2019

17:30
Groene Ruimte
De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) ontvangt berichten over dode, verhongerde, kuikens van weidevogels. De organisatie...
☆ Groene Ruimte
17:00
Groene Ruimte
Donderdag 18 april is de officiële start van de jeneverbesplantactie van het Groningse Hooghoudt. Er worden in totaal 330 jeneverbessen...
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling...
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
In de gebieden Rheezermaten en Karshoek-Stegeren worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht....
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
De gemeente Culemborg wil de planologische procedure voor de aanleg van 5 tot 7 windturbines ten zuiden van de N320 te Culemborg...
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
Ongeveer 300 Utrechtse bushokjes worden voorzien van een groen dak. Dat meldt Clear Channel, het bedrijf dat de abri´s...
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
Op de nieuwe website www.sloopschakel.nl vinden eigenaren van lege of vrijkomende stallen in de provincie Noord-Brabant informatie...
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om maximaal 2,5 miljoen euro uit het provinciale programma Zuiderzeelijn-gelden...
☆ Groene Ruimte
10:27
Groene Ruimte
Naast rivieren, plassen en sloten blijken ook stadsvijvers veel bij te dragen aan broeikasgasuitstoot. In deze vijvers komen...
☆ Groene Ruimte
10:27
Groene Ruimte
Keuzes voor het gebruik van biomassa worden op basis van buikgevoel genaakt doordat goede afwegingskaders ontbreken. Energietoepassingen...
☆ Groene Ruimte
10:27
Groene Ruimte
De ´Toekomstvisie gewasbescherming 2030´ van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)...
☆ Groene Ruimte
10:27
Groene Ruimte
Door het jaar heen worden op diverse plekken in Nederland traditionele vreugdevuren ontstoken. De Emissieregistratie - onder...
☆ Groene Ruimte

17 april 2019

17:00
Groene Ruimte
In 2017 en 2018 zijn in totaal 30 adviezen uitgebracht door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de Nederlandse...
☆ Groene Ruimte
16:30
Groene Ruimte
Dankzij de 2 gemalen in landbouwgebied De Zeven Blokken in de gemeente Midden-Drenthe kan waterschap Noorderzijlvest akkerbouwers...
☆ Groene Ruimte
16:00
Groene Ruimte
Er mag een natuurbegraafplaats worden aangelegd op het landgoed van Jachtslot de Mookerheide van Natuurmonumenten. De Raad...
☆ Groene Ruimte
16:00
Groene Ruimte
De scenario´s van grootschalige bouw van windparken in de zuidelijke Noordzee hebben mogelijk vergaande gevolgen voor...
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
De afgelopen 5 jaar is verdeeld over 2.400 locaties ongeveer 1,4 miljoen m2 aan agrarische gebouwen in Noord-Brabant leeg...
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
Grofweg de helft (52%) van de Nederlanders met een tuin gebruikt chemische middelen gebruikt ter bestrijding van onkruid....
☆ Groene Ruimte
13:27
Groene Ruimte
Uit alle inmiddels afgeronde onderzoeken en de Gezondheidsraadadviezen waarin alle literatuur is meegenomen, blijkt dat er geen...
☆ Groene Ruimte
10:27
Groene Ruimte
Op de voormalige stortlocatie Mastwijk in gemeente Montfoort worden plannen gemaakt voor de eerste Energietuin van Utrecht....
☆ Groene Ruimte
► Meer berichten van Groene Ruimte tref je aan op hun website: https://www.groeneruimte.nl/