CBS Natuur en Milieu CBS Natuur en Milieu

Hieronder staan de laatste berichten van CBS Natuur en Milieu. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Animal RightsAnimals TodayArk Natuurontwikkelingbij12BionieuwsBoerenlandvogels NederlandBomenbelangBosgroepenDe JagersverenigingDierennieuwsDierenpersburoDuinbehoudGroen KennisnetGroene RekenkamerGroene RuimteHart Voor DierenIVNLandschappenNature TodayNatuur en MilieufederatieNatuurmonumentenNOJG | NL Organisatie voor Jacht en GrondbeheerNu | DierenOperatie SteenbreekPETARoots MagazineSovon.nlStaatsbosbeheerVer. Nederlands CultuurlandschapVogelbeschermingVVM | MilieuprofessionalsWaddenacademieWaddenverenigingWaddenzee

26 januari 2023

15:49
CBS Natuur en Milieu
Dit rapport legt uit waarom de huidige methode toe is aan vervanging. De nieuwe methode en zijn voor- en nadelen worden vervolgens...
☆ CBS Natuur en Milieu
15:49
CBS Natuur en Milieu
In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.
☆ CBS Natuur en Milieu
15:49
CBS Natuur en Milieu
13 procent van de grondstoffen die in 2020 ingezet werden in de Nederlandse economie bestond uit hergebruikte materialen....
☆ CBS Natuur en Milieu
15:49
CBS Natuur en Milieu
Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire...
☆ CBS Natuur en Milieu
12:49
CBS Natuur en Milieu
Broeikasgassen - en grondstofvoetafdrukken voor de jaren 2010 t/m 2018 uitgesplitst naar productie- en consumptieperspectieven,...
☆ CBS Natuur en Milieu

23 januari 2023

06:49
CBS Natuur en Milieu
Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021, vergeleken met een jaar eerder, met 5,0 procent afgenomen tot 290 miljoen...
☆ CBS Natuur en Milieu

19 januari 2023

15:49
CBS Natuur en Milieu
Verschillende doeleinden van water zoals irrigatie, koeling en drinkwater zijn meegenomen met uitsplitsingen naar economische...
☆ CBS Natuur en Milieu

27 december 2022

13:49
CBS Natuur en Milieu
Actualisatie provinciale natuurindicatoren, 1990-2020...
☆ CBS Natuur en Milieu

19 december 2022

14:49
CBS Natuur en Milieu
Met de BISI wordt de gemiddelde ontwikkeling van benthische soorten in zoute milieus beschreven. De methode is een variant...
☆ CBS Natuur en Milieu
14:49
CBS Natuur en Milieu
Voor descriptor D2 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie wordt voorgeschreven dat deze gebaseerd moet zijn op gepubliceerde...
☆ CBS Natuur en Milieu
13:49
CBS Natuur en Milieu
De trend in aantallen bruinvissen in Nederland wordt bijgehouden op basis van vliegtuigtellingen, zeetrektellingen langs...
☆ CBS Natuur en Milieu

14 december 2022

14:52
CBS Natuur en Milieu
Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen...
☆ CBS Natuur en Milieu
06:52
CBS Natuur en Milieu
In het derde kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021.
☆ CBS Natuur en Milieu
06:52
CBS Natuur en Milieu
De uitstoot van broeikasgassen in de Nederlandse economie is per verdiende euro ruim 9 procent lager dan het Europees gemiddelde....
☆ CBS Natuur en Milieu

6 december 2022

14:52
CBS Natuur en Milieu
De Engelstalige publicatie The Caribbean Netherlands in Numbers 2022 biedt de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal...
☆ CBS Natuur en Milieu

5 december 2022

15:52
CBS Natuur en Milieu
De natuurlijk kapitaalrekeningen zijn een statistisch raamwerk en hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke...
☆ CBS Natuur en Milieu

25 november 2022

14:54
CBS Natuur en Milieu
Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies.
☆ CBS Natuur en Milieu

21 november 2022

06:54
CBS Natuur en Milieu
Daarnaast stelt Wageningen University and Research (WUR) in opdracht van het PBL de ramingen op voor de veeteelt en akkerbouw...
☆ CBS Natuur en Milieu
06:54
CBS Natuur en Milieu
In 2021 is 23,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is 1 miljard meer dan in 2020.
☆ CBS Natuur en Milieu

10 november 2022

06:54
CBS Natuur en Milieu
In de tabellenset wordt een update gegeven van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde...
☆ CBS Natuur en Milieu
► Meer berichten van CBS Natuur en Milieu tref je aan op hun website: https://www.cbs.nl/nl-nl/rss-feeds/natuur-en-milieu