Drimble

Tuchtrecht Accountants Tuchtrecht Accountants

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: Accountancy van morgenAccountant WeekAccountants OnlineAmwebCFOCM WebControllers MagazineDe AccountantExecutive FinanceFM | Financieel ManagementNBATuchtrecht Accountants

20 februari 2017

19:28
Tuchtrecht Accountants
Betrokkene heeft voor zijn broer de aangifte inkomstenbelasting gedaan. Daarbij is betrokkene uitgegaan van de bedragen die zijn broer...
Tuchtrecht Accountants

31 januari 2017

19:29
Tuchtrecht Accountants
Klacht over advisering door accountant ten aanzien van fusie en waardering van ondernemingen.Geen schriftelijke opdrachtbevestiging,...
Tuchtrecht Accountants

30 januari 2017

19:29
Tuchtrecht Accountants
Ruime uitleg van art. 3, tweede lid VGBA. Het opzetten en het voeren van een onderneming valt onder “bij de uitoefening van zijn...
Tuchtrecht Accountants

26 januari 2017

09:29
Tuchtrecht Accountants
Niet betaling eerder opgelegde geldboete van € 1.000,=. Geen recidive. Alsnog ambtshalve tijdelijke doorhaling in het register voor...
Tuchtrecht Accountants
09:29
Tuchtrecht Accountants
Niet betaling eerder opgelegde geldboete van € 1.000,=. Geen recidive. Alsnog ambtshalve tijdelijke doorhaling in het register voor...
Tuchtrecht Accountants

24 januari 2017

20:29
Tuchtrecht Accountants
Crowdfunding. Betrokkene heeft een accountantsverklaring afgegeven bij een toekomstgerichte financiële prognose inzake het bedrijf...
Tuchtrecht Accountants
20:29
Tuchtrecht Accountants
Ontwijkende antwoorden over betrokkenheid bij samenstelling van een jaarrekening onder de gegeven omstandigheden niet oprecht en in strijd...
Tuchtrecht Accountants

17 januari 2017

19:29
Tuchtrecht Accountants
Niet betaling eerder opgelegde geldboete van € 1.000,=. Geen recidive. Alsnog ambtshalve tijdelijke doorhaling in het register voor...
Tuchtrecht Accountants

16 januari 2017

19:29
Tuchtrecht Accountants
Betrokkene heeft stukken bij klaagsters opgevraagd ten behoeve van het uitvoeren van haar werkzaamheden. Klaagsters hebben niet aannemelijk...
Tuchtrecht Accountants

10 januari 2017

20:26
Tuchtrecht Accountants
Partijaccountant die een aankoop van (de aandelen van) een onderneming begeleid. Klacht door de wederpartij van zijn cliënt over zijn...
Tuchtrecht Accountants
20:26
Tuchtrecht Accountants
Rapportage waardebepaling van aandelen, waarvan duidelijk is dat deze rapportage in een civiel geding zou worden ingebracht tussen...
Tuchtrecht Accountants
20:26
Tuchtrecht Accountants
Vervolg op tussenbeslissing van 20 mei 2016, waarbij de klacht voor een klein deel ontvankelijk is verklaard. Thans eindoordeel waarin...
Tuchtrecht Accountants

13 december 2016

19:26
Tuchtrecht Accountants
Klacht tegen accountant aan wie eerder onherroepelijke maatregel van doorhaling van de inschrijving gedurende 24 maanden was opgelegd...
Tuchtrecht Accountants

12 december 2016

19:26
Tuchtrecht Accountants
Geklaagd wordt over handelen van anderen dan betrokkene, waarvoor betrokkene niet vaktechnisch verantwoordelijk kan worden gehouden....
Tuchtrecht Accountants
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Accountants tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/accountants