Drimble

Tuchtrecht Accountants Tuchtrecht Accountants

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: Accountancy van morgenAccountant WeekAccountants OnlineAmwebCFOCM WebControllers MagazineDe AccountantExecutive FinanceExeleratingFM | Financieel ManagementInstituut van Interne AuditorsNBASRAVereniging voor Credit ManagementTuchtrecht Accountants

18 mei 2018

20:25
Tuchtrecht Accountants
Klagers zijn ontslagen door hun werkgever en hebben nadien een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij hun arbeidsovereenkomsten...
☆ Tuchtrecht Accountants
20:25
Tuchtrecht Accountants
Volgens vaste jurisprudentie van de Accountantskamer voor de toetsing van de uitkomst van werkzaamheden van deze aard dat de accountant,...
☆ Tuchtrecht Accountants
20:25
Tuchtrecht Accountants
Op grond van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid dient een accountant voordat hij een opdracht...
☆ Tuchtrecht Accountants
20:25
Tuchtrecht Accountants
Door geen zorgtoeslag aan te vragen voor zijn cliënt heeft betrokkene het fundamentele beginsel ´vakbekwaamheid en zorgvuldigheid´...
☆ Tuchtrecht Accountants

4 mei 2018

19:26
Tuchtrecht Accountants
Voor een deel van de (fiscale) werkzaamheden waarop de klacht ziet is betrokkene niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk te houden....
☆ Tuchtrecht Accountants
11:26
Tuchtrecht Accountants
Splitsing van klachtzaken.
☆ Tuchtrecht Accountants

24 april 2018

19:26
Tuchtrecht Accountants
Betrokkene is zakelijk gaan samenwerken met zijn cliënt terwijl hij de accountant bleef van de cliënt en diens vennootschappen....
☆ Tuchtrecht Accountants
19:26
Tuchtrecht Accountants
Klachten tegen onderzoek naar door klager en/of aan hem gelieerde rechtspersonen ontvangen vergoedingen met betrekking tot verrichte...
☆ Tuchtrecht Accountants

23 april 2018

19:26
Tuchtrecht Accountants
Uiteenlopende klachten tegen samenstellend accountant ongegrond. Klachten over handelen als voorzitter van interne klachtencommissie...
☆ Tuchtrecht Accountants

17 april 2018

20:25
Tuchtrecht Accountants
De klacht is buiten de driejaarstermijn als bedoeld in artikel 22 Wtra ingediend, zodat de klacht niet-ontvankelijk is.
☆ Tuchtrecht Accountants

10 april 2018

19:30
Tuchtrecht Accountants
Accountant heeft jaarrekening samengesteld maar geen samenstellingsverklaring afgegeven omdat bij de jaarrekening een controleverklaring...
☆ Tuchtrecht Accountants
19:30
Tuchtrecht Accountants
Klacht tegen controlerend accountant van entiteit over de in de jaarrekening opgenomen vordering in rekening-courant (uit...
☆ Tuchtrecht Accountants
19:30
Tuchtrecht Accountants
Betrokkene beschikte over onvoldoende deskundigheid voor het uitvoeren van de opdracht en heeft geen toereikende maatregel...
☆ Tuchtrecht Accountants

30 maart 2018

19:28
Tuchtrecht Accountants
Klacht niet-ontvankelijk want in strijd met het beginsel van concentratie van klachten.
☆ Tuchtrecht Accountants
19:28
Tuchtrecht Accountants
Accountant treedt op voor beide echtelieden en een onderneming van de man. De echtelieden raken in echtscheiding. De accountant...
☆ Tuchtrecht Accountants

26 maart 2018

19:25
Tuchtrecht Accountants
De maten van het kantoor van betrokkenen, waaronder betrokkenen zelf, zijn verwikkeld in een civiele procedure met hun voormalige...
☆ Tuchtrecht Accountants

19 maart 2018

19:27
Tuchtrecht Accountants
Betrokkene heeft zich aanvankelijk tegenover een van de belanghebbenden bij een entiteit gepresenteerd als adviseur van de andere...
☆ Tuchtrecht Accountants
19:27
Tuchtrecht Accountants
Voorzittersbeslissing. Klacht niet-ontvankelijk wegens overschrijding zesjaarstermijn en het ne-bis-in-idem-beginsel.
☆ Tuchtrecht Accountants

12 maart 2018

19:29
Tuchtrecht Accountants
Betrokkene heeft onvoldoende controlewerkzaamheden verricht ter zake de continuiteitsveronderstelling van het bestuur van de onderneming...
☆ Tuchtrecht Accountants
19:29
Tuchtrecht Accountants
Een accountant die bestuurder is van een onderneming, maakt bij het uitoefenen van het bestuur van een onderneming gebruik...
☆ Tuchtrecht Accountants
► Meer berichten van Tuchtrecht Accountants tref je aan op hun website: http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/accountants