Drimble

NBA NBA

Hieronder staan de laatste berichten van NBA. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Accountancy van morgenAccountant WeekAccountants OnlineAmwebCFOCM WebControllers MagazineDe AccountantExecutive FinanceFM | Financieel ManagementInstituut van Interne AuditorsNBASRAVereniging voor Credit ManagementTuchtrecht Accountants

22 februari 2018

14:38
NBA
Het NBA-bestuur heeft het Jaarplan 2018 goedgekeurd en de publicatie vindt binnenkort plaats. Verder gaf het bestuur een reactie op de voorstellen...
☆ NBA
14:38
NBA
Woensdag 21 februari 2018 publiceert de NBA Nederlandstalige voorbeeldteksten op grond van Standaard 4400N: een voorbeeldbrief met de opdrachtbevestig
☆ NBA

17 februari 2018

07:40
NBA
Op 12 februari 2018 is in de Global Knowledge Gateway van IFAC het artikel gepubliceerd: ´Breakthrough in Financing Circular...
☆ NBA

16 februari 2018

02:40
NBA
De Europese Federatie van accountants voor het mkb (EFAA) heeft een enquête uitgezet over de waarde van assurance voor het mkb. De NBA is lid van EFA Ook op: Accountancy van morgen
☆ NBA
02:40
NBA
De belangrijkste onderwerpen in het jaarverslag 2017 van de Commissie MKB zijn de inbreng in de discussie over toekomstvisie en de werkzaamheden...
☆ NBA
02:40
NBA
De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) van de NBA schrijft in een memo aan accountants die verzekeraars...
☆ NBA
02:40
NBA
Het bestuur van de ledengroep accountants in business is op zoek naar leden die willen meedenken tijdens onze strategiesessie op 17 april...
☆ NBA
02:40
NBA
Accountants willen graag meewerken aan verlaging van de administratieve lasten in de zorg, ook als dat leidt tot minder werk voor accountants.... Ook op: De Accountant
☆ NBA

14 februari 2018

21:40
NBA
Voorstellen voor opvolging van niet-naleving van wet- en regelgeving (NOCLAR) door eigen organisatie of cliënt ter consultatie.
☆ NBA
21:40
NBA
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat de accountant die een samenstellingsopdracht uitvoert verwerkingsverantwoordelijke... Ook op: Accountancy van morgen
☆ NBA

13 februari 2018

16:40
NBA
De NBA publiceert de herziene handreikingen 1109 Accountant en corporate governance informatie en 1118 Het optreden van de externe... Ook op: Accountant Week
☆ NBA
16:40
NBA
U bent financieel directeur op een scholengemeenschap en staat op het punt uw begroting voor volgend jaar in te dienen. Vanwege het ziekteverlof...
☆ NBA

10 februari 2018

01:39
NBA
De NBA heeft de nieuwe NBA-handreiking ´De NVKS in vraag en antwoord´ gepubliceerd. De consultatieperiode loopt tot 30 maart... Ook op: De Accountant
☆ NBA

8 februari 2018

20:39
NBA
Het begrip materialiteit en de toepassing ervan wordt door veel accountants als abstract ervaren. NEMACC heeft daarom onderzoek gedaan... Ook op: De Accountant
☆ NBA
20:39
NBA
Uit onderzoek blijkt dat in complexe en onzekere situaties de rationele besluitvorming bij ondernemers gaat haperen. Waar het lukt...
☆ NBA
► Meer berichten van NBA tref je aan op hun homepage https://www.nba.nl/