Drimble

Bestemmingsplannen Regio Stellingwerf (pagina 2)

Per gemeente: Ooststellingwerf Weststellingwerf

informatie alleen over regio stellingwerf

Bestemmingsplannen in de regio

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Regio Stellingwerf | Pagina 2

DatumGemeenteTitel
17-05-2017WeststellingwerfPartiële herziening Buitengebied - Niet-grondgebonden veehouderij
bestemmingsplan | ontwerp
17-05-2017WeststellingwerfPartiële herziening Buitengebied - Niet-grondgebonden veehouderij
bestemmingsplan | ontwerp
05-05-2017WeststellingwerfWestvierdeparten 4 te Steggerda
wijzigingsplan | ontwerp
01-05-2017WeststellingwerfReparatieplan 2017 bestemmingsplan Buitengebied
|
05-04-2017OoststellingwerfPartiële herziening Appelscha - Boerestreek 12
bestemmingsplan | ontwerp
27-03-2017WeststellingwerfBeheersverordening Noordwolde
beheersverordening | vastgesteld
22-03-2017OoststellingwerfHaulerwijk - Meidoornlaan
bestemmingsplan | ontwerp
09-02-2017OoststellingwerfFacetbestemmingsplan Zonnepaneelvelden Ooststellingwerf
bestemmingsplan | ontwerp
08-02-2017OoststellingwerfOosterwolde - Dertien Aprilstraat 44
bestemmingsplan | ontwerp
26-01-2017OoststellingwerfBestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 en 68 te Haulerwijk
bestemmingsplan | ontwerp
19-01-2017OoststellingwerfDonkerbroek - `t West 34
bestemmingsplan | ontwerp
18-01-2017WeststellingwerfNijksweg 3
omgevingsvergunning | vastgesteld
22-12-2016OoststellingwerfAppelscha - Herontwikkeling voormalige locatie miniatuurpark
bestemmingsplan | voorontwerp
06-12-2016OoststellingwerfOosterwolde - Venekoten (Herziening Esgang)
bestemmingsplan | ontwerp
09-11-2016WeststellingwerfWolvega Lindewijk - Deelgebied 1
bestemmingsplan | ontwerp
03-11-2016WeststellingwerfSteggerdaweg 104 Steggerda
bestemmingsplan | ontwerp
27-10-2016OoststellingwerfAppelscha - Van Emstweg 1-3
bestemmingsplan | ontwerp
12-10-2016WeststellingwerfSickengastraat
bestemmingsplan | ontwerp
31-08-2016WeststellingwerfRuimtelijke onderbouwing `Aardgastransportleiding Mildam - Garijp TC - deelgebied gemeente Weststellingwerf`
omgevingsvergunning | vastgesteld
16-08-2016WeststellingwerfBestemmingsplan modificaties gastransportnet Zwolle - Heerenveen
bestemmingsplan | ontwerp

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: