Drimble

Bestemmingsplannen Regio Stellingwerf (pagina 2)

Per gemeente: Ooststellingwerf Weststellingwerf

menu regio stellingwerf

Bestemmingsplannen in de regio

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Regio Stellingwerf | Pagina 2

DatumGemeenteTitel
08-02-2017OoststellingwerfOosterwolde - Dertien Aprilstraat 44
bestemmingsplan | ontwerp
26-01-2017OoststellingwerfBestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 en 68 te Haulerwijk
bestemmingsplan | ontwerp
19-01-2017OoststellingwerfDonkerbroek - `t West 34
bestemmingsplan | ontwerp
18-01-2017WeststellingwerfNijksweg 3
omgevingsvergunning | vastgesteld
22-12-2016OoststellingwerfAppelscha - Herontwikkeling voormalige locatie miniatuurpark
bestemmingsplan | voorontwerp
06-12-2016OoststellingwerfOosterwolde - Venekoten (Herziening Esgang)
bestemmingsplan | ontwerp
09-11-2016WeststellingwerfWolvega Lindewijk - Deelgebied 1
bestemmingsplan | ontwerp
03-11-2016WeststellingwerfSteggerdaweg 104 Steggerda
bestemmingsplan | ontwerp
27-10-2016OoststellingwerfAppelscha - Van Emstweg 1-3
bestemmingsplan | ontwerp
12-10-2016WeststellingwerfSickengastraat
bestemmingsplan | ontwerp
31-08-2016WeststellingwerfRuimtelijke onderbouwing `Aardgastransportleiding Mildam - Garijp TC - deelgebied gemeente Weststellingwerf`
omgevingsvergunning | vastgesteld
16-08-2016WeststellingwerfBestemmingsplan modificaties gastransportnet Zwolle - Heerenveen
bestemmingsplan | ontwerp
16-08-2016OoststellingwerfWester Es 48 te Appelscha
bestemmingsplan | ontwerp
18-07-2016WeststellingwerfWolvega - Van Nijmegen Schonegevelstraat 12
wijzigingsplan | ontwerp
11-07-2016WeststellingwerfP. Stuyvesantweg 109
omgevingsvergunning | vastgesteld
01-07-2016OoststellingwerfBestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied – Kerkstraat 61
bestemmingsplan | ontwerp
17-06-2016WeststellingwerfBestemmingsplan Centrum De Bron te Nijeholtpade
bestemmingsplan | ontwerp
15-06-2016WeststellingwerfKeiweg 26 te Wolvega
omgevingsvergunning | vastgesteld
06-06-2016WeststellingwerfBestemmingsplan Ottersweg 2 Oldeholtwolde
bestemmingsplan | ontwerp
19-04-2016OoststellingwerfWoningbouw Meester Lokstraat - Compagnonsweg te Ravenswoud
bestemmingsplan | ontwerp

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: