Bedrijven in Zurich

Overzicht van bedrijven uit Zurich die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over zurich
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Zurich

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Zurich. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Zurich

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
31-05-2022Hengelsport Zurich
Caspar de Roblesdijk 1, Zurich
Zurich86461486
30-05-2022nieuwekans.nl
Fabrieksstraat 4, Zurich
Zurich86099795
05-03-2022Stichting GebiedsFonds Nij Hiddum-Houw
It Leech 3, Zurich
Zurich84385545
05-03-2022Stichting Tarbiyyah Coaching
Suderigge 4, Zurich
Zurich84739711
04-03-2022Popta Techniek
Ottenbuursterlaan 5, Zurich
Zurich85694223
01-03-2022Tamoil `t Strand Zurich
Viaduct 3, Zurich
Zurich67650309
09-03-2020Pidentity
Fabrieksstraat 3, Zurich
Zurich77567358
11-09-2019Rick Band Holding BV
Steenlaan 3, Zurich
Zurich75815443
25-07-2019W.Westra Zorg en Dienstverlening
Caspar de Roblesdijk 42, Zurich
Zurich75444488
18-04-2019Hoekstra Montage
Schoolstraat 3, Zurich
Zurich74620258
23-01-2019Hilhorst Bemiddeling
Caspar de Roblesdijk 36, Zurich
Zurich73767727
01-01-2019V.O.F. Kooistra-Strikwerda
Gooyumerweg 29, Zurich
Zurich74429477
23-01-2018Happy-Kids
Gooyumerweg 23, Zurich
Zurich70821186
24-10-2017Hajé Afsluitdijk Zurich BV
Viaduct 3, Zurich
Zurich69910472
01-08-2017Gezinshuis de Wind
Caspar de Roblesdijk 19, Zurich
Zurich69428247
27-07-2017Zeevisbedrijf "Om de Noord" BV
Caspar de Roblesdijk 7, Zurich
Zurich69297789
03-03-2014Alles-smard
Caspar de Roblesdijk 22, Zurich
Zurich60074612
15-10-2012Hansma Beheer BV
Caspar de Roblesdijk 7, Zurich
Zurich56270429
15-10-2012Hansma Beheer BV
Caspar de Roblesdijk 7, Zurich
Zurich56270429
12-06-2012Tamoil Tankstation Zurich
Viaduct 3, Zurich
Zurich24181096

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: