Drimble

Bedrijven in Gaastmeer

Overzicht van bedrijven uit Gaastmeer die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over gaastmeer

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Gaastmeer

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Gaastmeer. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Gaastmeer

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
11-09-2019Beuker Beheer Gaastmeer BV
J.J.Hofstrjitte 13, Gaastmeer
Gaastmeer75785943
04-04-2019Qvideo
J.J.Hofstrjitte 23, Gaastmeer
Gaastmeer74316354
15-02-2019Boppe de Golle
Munkedyk 2 a, Gaastmeer
Gaastmeer66992575
15-02-2019Eelke Lok
Turfdyk 18, Gaastmeer
Gaastmeer73827185
25-12-2018Old trees dairy BV
Kaepwei 13, Gaastmeer
Gaastmeer73419109
13-05-2018Maatschap U.J. en C. de Jong
Kaepwei 1, Gaastmeer
Gaastmeer71586490
05-04-2018It Klokhús
De Pôle 6, Gaastmeer
Gaastmeer71104585
06-03-2018JTerpstra
Turfdyk 12, Gaastmeer
Gaastmeer70407185
05-01-2018Waterrecreatie Syperda BV
Munkedyk 2, Gaastmeer
Gaastmeer69853649
05-01-2018Herbert Tiemens Advies & Beheer
Liuwedaem 3, Gaastmeer
Gaastmeer70006083
28-08-2017S.H. Attema Beheer BV
Hellingpaed 20, Gaastmeer
Gaastmeer69458693
20-08-2017Melkveebedrijf Van Netten
Yntemapolder 4, Gaastmeer
Gaastmeer69391564
20-08-2017Stichting administratiekantoor G. Renema
Kaepwei 2, Gaastmeer
Gaastmeer69172579
29-06-2017V.O.F. Recreatiebedrijf Gouden Plakje
Kaepwei 2, Gaastmeer
Gaastmeer68937571
29-04-2017Recreatiepark Gaastmeer BV
Munkedyk 2, Gaastmeer
Gaastmeer01091333
29-04-2017Recreatiepark Gaastmeer
Munkedyk 2, Gaastmeer
Gaastmeer68241526
29-04-2017Boppe de Golle
Munkedyk 2, Gaastmeer
Gaastmeer68287534
27-02-2017Marsicht
Munkedyk 23, Gaastmeer
Gaastmeer67737293
27-02-2017emanuel
Turfdyk 6, Gaastmeer
Gaastmeer67588719
27-02-2017Burgers Corporate Advice
Yntemapolder 2, Gaastmeer
Gaastmeer67417019
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: