Bedrijven in Gaastmeer

Overzicht van bedrijven uit Gaastmeer die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over gaastmeer

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Gaastmeer

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Gaastmeer. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Gaastmeer

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-01-2021Stilstaan bij afscheid
Wieldyk 7, Gaastmeer
Gaastmeer81583664
17-12-2020Wierstra Verpleegkundige Psychiatrie en Verslavingszorg
Turfdyk 10 A, Gaastmeer
Gaastmeer81190255
16-11-2020Prettige paardenpootjes
Kaepwei 1, Gaastmeer
Gaastmeer81011296
01-10-2020By Djura
Munkedyk 46, Gaastmeer
Gaastmeer80509665
05-08-2020The Bottlecap
Munkedyk 26, Gaastmeer
Gaastmeer80077870
27-07-2020Stichting De Fluessen
Yntemapolder 2, Gaastmeer
Gaastmeer78543967
01-06-2020Leenstra Bouw & Kraanservice
De Pôle 2, Gaastmeer
Gaastmeer78196965
23-05-2020Stichting It Klokhús
De Pôle 6, Gaastmeer
Gaastmeer78043530
19-04-2020Ondernemersvereniging Gaastmeer
Yntemapolder 2, Gaastmeer
Gaastmeer77842936
03-03-2020J.Koopmans maritieme multidiensten
Turfdyk 7, Gaastmeer
Gaastmeer77521749
24-02-2020D`Ald Herberch
J.J.Hofstrjitte 8, Gaastmeer
Gaastmeer77434315
26-11-2019JGS Alu Solutions
Turfdyk 12, Gaastmeer
Gaastmeer76500330
23-11-2019Protestantse gemeente De Gaastmar (Gaastmeer)
J.J.Hofstrjitte 14, Gaastmeer
Gaastmeer76453081
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te De Gaastmar (Gaastmeer)
J.J.Hofstrjitte 14, Gaastmeer
Gaastmeer76453103
06-11-2019Alu Boat Restoration
Turfdyk 12, Gaastmeer
Gaastmeer76333590
10-09-2019Beuker Beheer Gaastmeer BV
J.J.Hofstrjitte 13, Gaastmeer
Gaastmeer75785943
15-02-2019Boppe de Golle
Munkedyk 2 a, Gaastmeer
Gaastmeer66992575
21-12-2018Old trees dairy BV
Kaepwei 13, Gaastmeer
Gaastmeer73419109
01-01-2018JTerpstra
Turfdyk 12, Gaastmeer
Gaastmeer70407185
17-10-2017Waterrecreatie Syperda BV
Munkedyk 2, Gaastmeer
Gaastmeer69853649
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: