Drimble

Sint Eustatius nieuws

Hieronder staat een lijst met nieuwsberichten van verscheidende media over Sint Eustatius. Hiernaast kun je deelnemen aan een forum/prikbord over Sint Eustatius.

9 december 2016

19:46
Bonaire Nu
Tijdens een feestelijke ceremonie bij de Gwendoline van Putten School ontvingen leerkrachten van alle onderwijsinstituten op Sint Eustatius...

8 december 2016

12:02
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de begroting 2017 van Sint Eustatius niet goedgekeurd. De begroting...

6 december 2016

14:24
Kamerstukken
Technische informatie over de publicatie Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire,...

5 december 2016

23:26
Bonaire Nu
Beste inwoners van Sint Eustatius, Als gevolg van recente ontwikkelingen in de relatie en communicatie tussen het Openbaar Lichaam...
11:57
Tweede Kamer | Beantwoorde vragen
Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...

4 december 2016

20:14
Caribisch Netwerk
Jet Bussemaker - foto: Gijs van den Heuvel KRALENDIJK - Na het behalen van basiskwaliteit door de meeste scholen op Bonaire, Sint Eustatius...

2 december 2016

18:47
Bonaire Nu
Kralendijk - Het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire, zal op vrijdag 9 december a.s....
12:15
Kamerstukken
Technische informatie over de publicatie Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende...
12:15
Kamerstukken
Technische informatie over de publicatie Brief aan Eerste Kamer inzake intrekking wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare...
09:42
CBS
Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
04:07
Antilliaans Dagblad
Wegsturen gedeputeerde valt slecht bij PlasterkVan onze correspondentOranjestad - Gedeputeerde Astrid McKenzie-Tatem van Financiën...