Drimble

PGB nieuws

Hieronder staat een lijst met nieuwsberichten van verscheidende media over PGB. Hiernaast kun je deelnemen aan een forum/prikbord over PGB.

9 december 2016

14:39
Skipr
Zorgbedrijf Fundament Dragers in Zorg uit Houten, dat verdacht wordt van miljoenenfraude met pgb-budgetten, vecht de beschuldigingen...
09:57
RPL FM Woerden
Wethouder Yolan Koster vindt de invoering van de pilot integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) voor de betreffende zorgvrager een grote...
09:47
De Merwestreek | Sliedrecht
Demerwestreek.nl - Vanaf januari 2017 biedt het Bureau Sociaal Raadslieden extra ondersteuning aan bij het invullen van PGB-formulieren.
07:06
AD | Utrecht
Zorgbedrijf Fundament Dragers in Zorg uit Houten, dat verdacht wordt van miljoenenfraude met pgb-budgetten, voert een verbeten juridische...

8 december 2016

10:40
Kamerstukken Rijksoverheid
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) reageert op het verzoek om alle te behandelen stukken voor het AO PGB van 14 december, aan te leveren...
07:44
Medical Facts
In 1986 startte voor het eerst een discussie over het invoeren van het persoonsgebonden budget (PGB). Het idee kwam overgewaaid uit Californië,...

7 december 2016

10:43
Nationale Zorggids
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag het technische systeem voor het trekkingsrecht, waaronder het budgethoudersportaal valt, bouwen....
09:07
De Delftsche Courant | Delft
De regering verruimt de uitvoering van een integraal pgb. De gemeenten Delft en Woerden krijgen bij wijze van proef tijdelijk de mogelijkheden...
09:07
Medical Facts
Gemeenten vinden het tijd om tot een efficiënte en gebruiksvriendelijke uitvoering te komen van het pgb-trekkingsrecht. De VNG heeft...

6 december 2016

17:22
Binnenlands Bestuur
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze week gevraagd om het technische systeem voor...
16:33
iBestuur | Extern
De VNG heeft afgelopen week de SVB gevraagd het (technische) systeem voor het trekkingsrecht te bouwen, waar het budgethoudersportaal...
13:17
Zorgvisie
Gemeente mag samenwonende zorgverlener en pgb-houder niet als gehuwden aanmerken.
12:47
Zorgvisie
Niet ZN maar de SVB moet pgb-portaal voor gemeenten maken.
12:15
Gemeente Delft Nieuws
De regering verruimt de uitvoering van een integraal pgb. De gemeenten Delft en Woerden krijgen bij wijze van proef tijdelijk de mogelijkheden...

5 december 2016

17:21
Zorg en Welzijn
Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor mensen met een persoonsgebon
12:03
Divosa
Gemeenten vinden het tijd om tot een efficiënte en gebruiksvriendelijke uitvoering te komen van het pgb-trekkingsrecht. De VNG heeft...
11:17
Zorgvisie
Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met het pgb.