Drimble

Gezondheidsraad Gezondheidsraad

Hieronder staan de laatste berichten van Gezondheidsraad. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: AD | GezondheidDokterdokter.nlE-GezondheidGezondheidsNetGezondheidsraadgezondNUMedical FactsMedisch ContactMedisch Contact BlogsMedisch DossierMedNetMijn GezondheidsgidsMMVNLbewustgezond.nlnu.nl | GezondheidRIVMTonic | ViceVNIGConsumedGezondheid en VoedingGezondheidswebInspectie Leefomgeving en TransportOrthoOrthofytoGoedGezondInfoNu | Mens en GezondheidTuchtrecht GezondheidszorgVoedselallergieGezondheid & CoGezondheid BlogPsyBlogTelegraaf | GezondheidMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8 december 2017

16:59
Gezondheidsraad
De ministerraad heeft er vandaag mee ingestemd dat prof. Marianne Geleijnse bij de Koning wordt voorgedragen voor benoeming per 1 januari...
☆ Gezondheidsraad

7 december 2017

16:59
Gezondheidsraad
Goede zorg richt zich niet alleen op voorkomen van narigheid maar ook op tegemoet komen aan verlangens, stelde Joris Slaets.
☆ Gezondheidsraad
10:59
Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van reproductietoxische stoffen van de Commissie...
☆ Gezondheidsraad

1 december 2017

10:58
Gezondheidsraad
De stof 1,2-dibroomethaan is kankerverwekkend.
☆ Gezondheidsraad

28 november 2017

09:58
Gezondheidsraad
De vaste Commissie Rijgeschiktheid adviseert de regels voor rijgeschiktheid bij hart- en vaataandoeningen aan te passen.
☆ Gezondheidsraad

21 november 2017

09:58
Gezondheidsraad
Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME), kunnen daar nadelige effecten...
☆ Gezondheidsraad

14 november 2017

15:58
Gezondheidsraad
De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om onder een aantal voorwaarden een vergunning...
☆ Gezondheidsraad

31 oktober 2017

09:59
Gezondheidsraad
De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de vergunningaanvraag van het AMC voor een wetenschappelijk...
☆ Gezondheidsraad

30 oktober 2017

11:59
Gezondheidsraad
De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert over uitgangspunten voor...
☆ Gezondheidsraad

24 oktober 2017

10:56
Gezondheidsraad
Op basis van de bewezen nadelige gezondheidseffecten van nachtwerk adviseert de Gezondheidsraad om waar mogelijk nachtwerk te beperken.
☆ Gezondheidsraad

5 oktober 2017

17:55
Gezondheidsraad
Hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets spreekt op 14 november a.s. de vijfde Els Borst Lezing uit.
☆ Gezondheidsraad
► Meer berichten van Gezondheidsraad tref je aan op hun homepage https://www.gezondheidsraad.nl/