Drimble

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl

 Bronnen: ABUANBOANPVBVPPCNVMKBRMUSociaal Werk NederlandVACOVCPVNC | CabinepersoneelVNO NCWVVMCABUACPAWVNCNV OnderwijsCNV OverheidCNV Publieke DienstenCNV Zorg en WelzijnFBZKVLOAbva Kabo FNVFNV BouwFNV ZZPNVJZelfstandigen BouwDe Nederlandse AssociatieInspectie SZW - NieuwsberichtenMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13 juli 2018

16:53
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

10 juli 2018

16:53
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

9 juli 2018

17:53
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Scholen in het primair onderwijs (het basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5 juli 2018

13:53
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2 juli 2018

15:54
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken....
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
09:54
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 juni 2018

17:52
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17:52
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten het beter krijgen. De kosten van basale uitgaven zoals huur, eten en drinken...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
16:52
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Met andere kinderen spelen, eten en leren, buiten schooltijden om of als je nog niet eens naar school gaat. Steeds meer kinderen...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15:52
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Koolmees...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

22 juni 2018

15:49
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp´ers, maar heeft ook nog werk te verrichten....
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15:49
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Meer gezinnen krijgen recht op kindgebonden budget. Het kabinet trekt daar bijna 500 miljoen euro voor uit. De grens van het gezamenlijk...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15:49
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij,...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

20 juni 2018

16:49
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

19 juni 2018

17:49
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het kabinet zet vol in op de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Bedrijven die discrimineren moeten aangepakt worden....
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18 juni 2018

13:52
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15 juni 2018

15:49
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Maar de bloeiende...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14 juni 2018

14:51
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06:51
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12 juni 2018

12:52
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft...
☆ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
► Meer berichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tref je aan op hun website: https://www.rijksoverheid.nl/
► Berichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ook geplaatst in de categorie: Politiek