Drimble

Onderwijsnieuws (pagina 2)

Overzichten van nieuws uit de onderwijssector, verdeeld in secties over de lagere school, de middelbare school, het beroepsonderwijs en de universiteiten.

15 december 2017 | Pagina 2

17:44
Resource | Wageningen
Wageningen is wereldwijd de allergroenste universiteit, blijkt uit de GreenMetric van de Universiteit van Indonesie. Vorig jaar was WUR nog derde.
17:30
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Cijfer rekentoets telt ook voor vwo niet meer mee.
17:01
Vox magazine | Nijmegen
“Studie Nederlandse taal en cultuur kan niet meer op het hoogste niveau beoefend worden”, aldus de kop boven de opinie van Jensen...
16:42
Universiteit van Tilburg
Universiteit van Tilburg plaatste het volgende bericht op hun website: Kleine Encyclopedie van Tilburg University verschenen.
16:38
Prima Onderwijs
Onderwijs
De meerderheid van docenten in het voortgezet onderwijs merkt door social mediagebruik van leerlingen een negatieve invloed op de schoolprestaties.
16:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Onderwijs
Op voorstel van Minister Slob heeft de ministerraad ermee ingestemd dat de rekentoets dit schooljaar niet meer meetelt voor het eindexamen....
16:36
VU Amsterdam
Ted Veldkamp onderzocht de invloed van de mens en van het klimaat op waterschaarste, op wereldwijde schaal.
16:36
VU Amsterdam
Tijdens de feestdagen zijn er andere openingstijden en zijn sommige VU-gebouwen gesloten.
16:30
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leernetwerk Flexibilisering van het onderwijs.
16:30
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Start nieuwe leernetwerken binnen thema maatwerk.
16:30
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leernetwerk Voorkomen van onnodig zittenblijven.
16:30
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering.
16:30
VO-raad
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Leernetwerk Onderwijs op maat voor nieuwkomersleerlingen.
16:24
Sax.nu
Een derdejaars studente Archeologie en een docent-onderzoeker van Saxion delen samen één hobby: hofdansen Samen met een aantal medehobbyisten,...
Sax.nu
16:24
Sax.nu
Zou jij bereid zijn om een bedrag te betalen voor een toiletbezoek, als dat bedrag is gebaseerd op de mate waarin je het toilet vervuild...
Sax.nu