Drimble

Belastingen Nieuws (pagina 3)

De media in dit dossier schrijven over de laatste jurisprudentie en andere zaken met betrekking tot de fiscaliteit. Tevens worden berichten van andere media gerelateerd aan belastingen overgenomen.

15 december 2017 | Pagina 3

12:30
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat X recht heeft op btw-teruggaaf. De Wet OB 1968 schrijft namelijk niet méér voor dan dat het verzoek om teruggaaf...
12:12
Taxence
Belastingen
Schending van de administratie- of bewaarplicht of de informatieplicht door de belastingplichtige of administratieplichtige kan de inspecteur...
11:57
Kamerstukken
Belastingen
29 325 Maatschappelijke Opvang 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter...
11:45
Kamerstukken
Belastingen
34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 12 BRIEF...
11:42
RefDag | Kerk & Religie
Belastingen
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst hebben vrijdag een hernieuwd samenwerkingsconvenant getekend...
11:41
Meijburg
Belastingen
Fiscale Zaken voor Ondernemers is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang...
11:30
Taxlive
Belastingen
Hof Den Haag oordeelt dat belanghebbenden als eigenaren van een juwelierszaak niet de vereiste aangifte hebben gedaan. Het hof past...
11:11
In- en uitvoer
Belastingen
De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2017/2248 van 30 november 2017 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur...
10:42
Taxlive
Belastingen
Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de BPM-tariefbepalingen in overeenstemming zijn met art. 110 VWEU omdat geen onderscheid...
10:18
Taxlive
Belastingen
Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de aansprakelijkstelling niet in strijd is met het EU-recht. Dit volgt uit HR 17 maart...
10:14
Belastingdienst | Douane
Belastingen
We hebben een nieuw overzicht gepubliceerd van de beschikbaarheid en verstoringen van de digitale aangiftesystemen. Het overzicht voor...
10:11
In- en uitvoer
Belastingen
Er is een nieuwe lijst vastgesteld - voor 2017 - van producten om de productiestatistiek en de statistiek van de buitenlandse handel...
10:11
In- en uitvoer
Belastingen
Invoer van kwik en van bepaalde kwikmengsels in het douanegebied van de Unie voor andere doeleinden dan verwijdering als afval, enkel...
10:11
In- en uitvoer
Belastingen
De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2017/2245 van 30 november 2017 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur...
10:11
In- en uitvoer
Belastingen
De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2017/2244 van 30 november 2017 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur...