Drimble

Belastingen Nieuws (pagina 3)

De media in dit dossier schrijven over de laatste jurisprudentie en andere zaken met betrekking tot de fiscaliteit. Tevens worden berichten van andere media gerelateerd aan belastingen overgenomen.

20 oktober 2017 | Pagina 3

12:30
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat de wetswijziging van 1 oktober 2015 die het mogelijk maakt de WOZ-waarde te verhogen ook van toepassing is op lopende...
12:12
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs niet meer is vereist dan dat werknemers ter zake...
12:09
Taxence
Belastingen
Kan een ondernemer een nieuw gebouwde luxe woning bij gemengd gebruik te allen tijde volledig als ondernemingsvermogen etiketteren?...
12:00
Taxlive
Belastingen
Nederland is nog steeds veruit de populairste fiscale vluchthaven voor Amerikaanse bedrijven. Van de vijfhonderd grootste ondernemingen...
11:48
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv het verlies niet kan verrekenen. Het verlies van Y bv is namelijk door de liquidatie verloren...
11:42
Taxlive
Belastingen
De wetswijziging van 1 oktober 2015 die het mogelijk maakt een door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde te verhogen, is ook van toepassing...
11:42
Taxlive
Belastingen
De Inspecteur kan aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) geen bestuurlijke boete opleggen indien het beboetbare feit heeft...
10:24
Taxlive
Belastingen
Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ), een onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank, heeft een nieuwe brochure samengesteld over de wettelijke...
10:09
Taxence
Belastingen
Nederland blijft een populaire fiscale vluchthaven voor multinationals, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van belastingparadijze
10:00
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op hogere aftrek van specifieke zorgkosten en giften en aftrek van scholingsuitgaven.
10:00
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht de helft van het ab-inkomen aan X heeft toegerekend. X slaagt er namelijk niet...
10:00
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeente niet aannemelijk maakt dat zij de waarden van de woning niet op te hoge bedragen heeft...
09:35
TC Tubantia | Almelo
Belastingen
Oppositiepartijen en coalitiepartij CDA hebben kritiek geuit op de ozb-verhoging van 5,4 procent in de programmabegroting 2018. Deze...
09:10
In- en uitvoer
Belastingen
De sancties zijn verder uitgebreid onder andere met een uitvoerverbod op aardolie naar de DVK.
09:10
In- en uitvoer
Belastingen
De uiterste datum voor de indiening van de verzoeken tot erkenning door de controleorganen is verschoven.