Drimble

Belastingen Nieuws (pagina 2)

De media in dit dossier schrijven over de laatste jurisprudentie en andere zaken met betrekking tot de fiscaliteit. Tevens worden berichten van andere media gerelateerd aan belastingen overgenomen.

27 februari 2017 | Pagina 2

12:46
Fiscalisten Online
Belastingen
Het wetsvoorstel om de beslagvrije voet bij loonbeslag te vereenvoudigen, is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Er zijn ook twee wijzigingen...
12:29
Accountant Week
Belastingen
Bijna de helft van de ondernemers heeft last van het slecht functioneren van de Belastingdienst. Dit blijkt uit de resultaten van een poll... Ook op: Accountancy van morgen
12:10
Taxlive
Belastingen
Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt dat Rechtbank Zeeland-West-Brabant onbevoegd was om kennis te nemen van het geschil. Er bestaat...
11:28
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de navorderingsaanslagen niet te hoog heeft vastgesteld met het buiten aanmerking laten...
11:28
Taxlive
Belastingen
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de partnertoeslag terecht belast bij de AOW-gerechtigde en niet bij haar partner.
11:02
Taxence
Belastingen
In Nederland verrichte leveringen van vee met toepassing van de veehandelregeling (een forfaitaire goedkeuringsregeling voor de omzetbelasting)...
10:58
De Lauwerslander
Belastingen
De belastingaangifte moet jaarlijks voor 1 mei bij de Belastingdienst worden ingediend. Met de gratis Belastingservice helpt de Cliëntenraad...
10:32
Taxence
Belastingen
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te voorkomen dat zelfstandigen in een neerwaartse spiraal terecht komen. De regering...
10:28
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de vordering van X bv op A bv volwaardig is. De vordering kan niet worden afgewaardeerd. X bv heeft...
10:17
Kamerstukken
Belastingen
Technische informatie over de publicatie Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden...
10:10
Taxlive
Belastingen
De civiele kamer van de Hoge Raad oordeelt dat art. 2:11 BW van toepassing is in alle gevallen waarin een rechtspersoon in zijn hoedanigheid...
10:10
Taxlive
Belastingen
Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt dat de B&B-ruimten tot het box 3-vermogen behoren. X kan een gebruiksvergoeding van € 12.762...
10:04
Nextens
Belastingen
Woningen die een andere bestemming hebben gekregen, maar nog wel de woningkenmerken hebben, vallen onder het verlaagde tarief van 2% voor...
09:04
Nextens
Belastingen
Werkgevers en vakbonden mogen in cao´s geen minimumtarieven vastleggen voor zelfstandigen (zzp´ers). Dat zou de concurrentie...
09:03
Accountancy van morgen
Belastingen
De Belastingdienst mag geen 6% overdrachtsbelasting heffen voor woningen die in gebruik zijn als kantoor of praktijk. Voor zulke panden...