Drimble

Belastingen Nieuws (pagina 2)

De media in dit dossier schrijven over de laatste jurisprudentie en andere zaken met betrekking tot de fiscaliteit. Tevens worden berichten van andere media gerelateerd aan belastingen overgenomen.

23 juni 2017 | Pagina 2

14:30
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Belastingen
Belanghebbende vormde tot 30 september 2009 samen met haar moedermaatschappij een fiscale eenheid. De moedermaatschappij heeft in 2008...
14:19
Accountant Week
Belastingen
Gerechtshof Den Bosch heeft geoordeeld dat een startende onderneming, die zich bij de Belastingdienst meldde met een verwachte premieloonsom...
14:02
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat de opgelegde aanslag geen ambtshalve vastgestelde aanslag is, ondanks dat ongemotiveerd en - naar achteraf...
14:02
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat X bv geen recht heeft op EIA voor de warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Verplichtingen aangegaan tegenover...
13:26
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad beslist dat de gemeente Woerden volledig recht op btw-aftrek heeft bij levering van een gebouw, mede bestemd voor scholen,...
13:09
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat ook woningen die op charitatieve wijze ter beschikking worden gesteld aan bewoners vallen binnen het bereik...
13:05
Belastingdienst | Ondernemers
Belastingen
Heeft uw klant een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kan hij die negeren. Ook op: Belastingdienst | Consulenten
12:07
Taxence
Belastingen
Een dga kan in zijn testament de compensatie regelen voor de partner in geval van de afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer...
12:07
Taxence
Belastingen
De staatssecretaris van Financiƫn neemt binnen de EU en de OESO geen nieuwe initiatieven om schadelijke belastingconcurrentie tussen...
11:01
Omroep Brabant | West-Brabant
Belastingen
Bij een grote controle van de politie, sociale recherche en Belastingdienst in de Antwerpenstraat in Breda is donderdag op ruim vijftigduizend...
10:56
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de uitzendregeling niet op de Nederlandse woning van belastingplichtige van toepassing is omdat de woning...
10:44
Taxlive
Belastingen
De bepalingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die betrekking hebben op de loonkostenvoordelen treden in werking per 1 januari...
10:38
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bv geen onderneming in materiƫle zin exploiteert, aangezien de verrichte arbeid naar aard...
10:26
Taxlive
Belastingen
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Duitsland geen aftrek toestaat van de Franse pensioen- en ziektekostenverze
10:14
Taxlive
Belastingen
Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de aanslag baatbelasting omdat het besluit tot invoering van de baatbelasting te laat door de gemeenteraad...