Drimble

Belastingen Nieuws (pagina 2)

De media in dit dossier schrijven over de laatste jurisprudentie en andere zaken met betrekking tot de fiscaliteit. Tevens worden berichten van andere media gerelateerd aan belastingen overgenomen.

21 oktober 2016 | Pagina 2

11:03
Waar Maar Raar
Belastingen
De apparatuur die de Belastingdienst gebruikt voor het scannen van kentekens, herkent nieuwe nummerplaten vaak niet. Belastingontduikers...
10:58
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv een uitdeling heeft gedaan aan haar dga, D. De verkoopopbrengst van een perceel grond van 234 m² behoort...
10:52
Taxlive
Belastingen
De Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak oordeelt in hoger beroep dat het gedrag van de heer X als gemachtigde in fiscale zaken...
10:45
De Bevelandse Bode
Belastingen
Goes - De politie en de Belastingdienst hebben donderdag tussen 14.30 uur en 22.00 uur een controle gehouden op de Nansenbaan, Anthony... Ook op: PZC | 112-nieuws
10:40
Taxlive
Belastingen
Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de hoogte van de bijstandsuitkering niet onmiddellijk afhankelijk is van het verrichten van arbeid...
10:40
Taxlive
Belastingen
Het nieuwste Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst schrijft voor dat de vakantiebijslag die de werknemer heeft opgebouwd en de periode...
10:33
De Politie
Belastingen
Op donderdag is tussen 14.30 en 22.00 uur een uitgebreide controle gehouden door politie, Belastingdienst Zuid-West en de Dienst Invoer... Ook op: 112 Zeeland
10:10
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Gelderland oordeelt dat D bv een uitdeling heeft gedaan aan haar dga, X. X heeft namelijk slechts 830 m² grond in eigendom,...
09:58
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Gelderland oordeelt dat er sprake is van een onzakelijke lening en dat de inspecteur de afwaardering van de lening terecht...
09:52
Taxlive
Belastingen
Binnenkort gaat de European Fiscal Board van start. Deze organisatie moet de Europese Commissie adviseren over fiscale zaken.
09:43
Kamerstukken
Belastingen
33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet...
09:40
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Den Haag oordeelt dat het door de inspecteur ambtshalve vastgestelde inkomen berust op een redelijke schatting. X maakt zijn...
09:06
Nextens
Belastingen
Coziek, het accountantsplatform voor de zorg, waarschuwt dat de kosten in de geestelijke gezondheidszorg tot wel een kwart hoger uitvallen...
09:01
Nextens
Belastingen
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn rentetarieven donderdag ongewijzigd gelaten. Ook aan de omvang en minimale looptijd van de opkoop...
09:01
Nextens
Belastingen
Chipfabrikant Intel hoeft een Europese boete van ruim een miljard euro mogelijk niet te betalen. De advocaat-generaal van het Europese...