Drimble

Belastingen Nieuws (pagina 2)

De media in dit dossier schrijven over de laatste jurisprudentie en andere zaken met betrekking tot de fiscaliteit. Tevens worden berichten van andere media gerelateerd aan belastingen overgenomen.

24 november 2017 | Pagina 2

14:09
Taxlive
Belastingen
Hof Den Bosch oordeelt dat het eigen gebruik door de paarden van X niet afdoet aan het bedrijfsmatige gebruik van de grond door de huurders...
14:08
Kamerstukken
Belastingen
34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) B GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 23 november 2017...
13:39
Taxlive
Belastingen
Hof Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar in het kader van de WOZ-waardering aan het meest luxe deel van de bijkeuken terecht...
13:09
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake van strijd met de goede verdragstrouw hoeft te zijn. Daarvan is namelijk geen sprake voor...
12:39
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat X met betrekking tot de aankoop van zilver niet als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. De Hoge Raad verwerpt...
12:39
Taxlive
Belastingen
De Hoge Raad oordeelt dat het hof het verzoek van X bv, om de getuigen anoniem te horen, terecht heeft afgewezen. Er bestaat alleen...
12:15
iBestuur
Belastingen
partnerpagina pblq door: Karina Meerman De loonaangifteketen begon als een alliantie van CBS, UWV en Belastingdienst. Inmiddels is het uitgegroeid...
11:10
In- en uitvoer
Belastingen
Er is één persoon toegevoegd aan de lijst met personen, entiteiten en lichamen die zijn onderworpen aan beperkende maatregelen.
11:10
In- en uitvoer
Belastingen
De stof N-fenyl-N-furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) wordt aan controlemaatregelen onderworpen.
11:10
In- en uitvoer
Belastingen
De Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2179 van 22 november 2017 (PbEU L 307 van 23 november 2011) de instelling gepubliceerd...
11:10
In- en uitvoer
Belastingen
De lijst van de vissersvaartuigen waarvan wordt aangenomen dat zij bij IOO-visserij zijn betrokken, is gewijzigd.
11:09
Hoge Raad
Belastingen
Het oordeel van het gerechtshof Amsterdam dat de aanschafkosten van een zogeheten Hudsonbike (een volledig elektrisch aangedreven fiets... Ook op: Taxlive
10:39
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Gelderland oordeelt dat het jacquet niet alleen tijdens de predikantswerkzaamheden kan worden gedragen en dat het dus geen...
10:39
Taxlive
Belastingen
Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het door de SVB gemaakte voorbehoud over de hoogte van de toekomstige AOW-uitkering...
10:09
Taxlive
Belastingen
Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat de catamaran in overleg met de andere aandeelhouder van de werk-bv is aangeschaft...