CBS Landbouw CBS Landbouw

Hieronder staan de laatste berichten van CBS Landbouw. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: AgrimatieWageningen URCBS LandbouwMinisterie van Landbouw | VideoAgrio TV

23 september 2021

14:00
CBS Landbouw
Het CBS heeft daarvoor informatie van logiesaccommodaties en bedrijven uit de landbouwtelling gekoppeld en daar een drietal...
☆ CBS Landbouw

25 augustus 2021

08:59
CBS Landbouw
Indicatoren thema´s landbouw, wonen, mobiliteit, arbeidsmarkt en demografie 2018 t/m 2020 Provincie Limburg...
☆ CBS Landbouw

17 augustus 2021

11:59
CBS Landbouw
De stikstofexcretie is in 2020 met 489,4 miljoen kilogram vrijwel gelijk aan de excretie in 2019 (489,7 miljoen kilogram)....
☆ CBS Landbouw

28 juli 2021

12:58
CBS Landbouw
Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, per grootteklasse in SO en cultuurgrond.
☆ CBS Landbouw

30 juni 2021

06:56
CBS Landbouw
Areaal akkerbouw in 2021 529 duizend hectare (+1,8 duizend ha). Het areaal met zaaiuien nam toe, gerst en aardappelen zijn...
☆ CBS Landbouw
00:56
CBS Landbouw
De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 489 mln kg in 2020, bijna net zoveel als in 2019 en 3,0 procent onder...
☆ CBS Landbouw

23 juni 2021

16:56
CBS Landbouw
Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de graasdieren) per hectare cultuurgrond.
☆ CBS Landbouw
07:01
CBS Landbouw
Nederland exporteerde in 2020 voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste exporteur van vlees in de EU.
☆ CBS Landbouw

10 mei 2021

08:56
CBS Landbouw
Indicatoren thema´s landbouw, wonen, arbeid en milieu 2017 t/m 2020 Provincie Limburg.
☆ CBS Landbouw

7 mei 2021

06:56
CBS Landbouw
Aantal bedrijven met een bedrijfsopvolger (alleen voor bedrijven met rechtsvorm natuurlijk persoon)...
☆ CBS Landbouw
► Meer berichten van CBS Landbouw tref je aan op hun website: https://www.cbs.nl/nl-nl/rss-feeds/landbouw