Drimble

Bedrijven in West IJlst (Sandfirden)

Overzicht van bedrijven in de wijk West IJlst (Sandfirden) die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wijk west ijlst (sandfirden)

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de wijk West IJlst (Sandfirden)

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de wijk West IJlst (Sandfirden) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in West IJlst (Sandfirden)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
23-11-2019Alu Boat Restoration
Turfdyk 12, Gaastmeer
Gaastmeer76333590
23-11-2019Stichting Nij Lûd
Munkedyk 23, Gaastmeer
Gaastmeer76182886
23-11-2019Protestantse gemeente te De Gaastmar (Gaastmeer)
J.J.Hofstrjitte 14, Gaastmeer
Gaastmeer76453081
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te De Gaastmar (Gaastmeer)
J.J.Hofstrjitte 14, Gaastmeer
Gaastmeer76453103
23-11-2019Protestantse gemeente te Oudega (Wymbritseradiel) en Omstreken te Oudega (w)
Pastorijstrjitte 23, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)76427153
23-11-2019@Simmersnie Dienstverlening
Simmersnie 18, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)76232492
22-10-2019Jan Egbert Krikken
Reafinne 35, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)76020991
11-09-2019Beuker Beheer Gaastmeer BV
J.J.Hofstrjitte 13, Gaastmeer
Gaastmeer75785943
25-07-2019De Haas RVS
De Joodyk 13, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)75311704
25-05-2019Ypma`s Maritieme Dienstverlening
Lytshuzen 29, Heeg
Heeg74779001
04-04-2019Qvideo
J.J.Hofstrjitte 23, Gaastmeer
Gaastmeer74316354
15-02-2019WOW hospitality - events - marketing
De Band 12 A, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73573825
15-02-2019RAW Photography
Blomfinne 7, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73940437
15-02-2019De Haas Handel
Hagenadyk 3, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73750980
15-02-2019Boppe de Golle
Munkedyk 2 a, Gaastmeer
Gaastmeer66992575
15-02-2019Eelke Lok
Turfdyk 18, Gaastmeer
Gaastmeer73827185
13-02-2019Allround dienstverlening M. Walinga
Reafinne 31, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73928763
25-12-2018Old trees dairy BV
Kaepwei 13, Gaastmeer
Gaastmeer73419109
23-12-2018De Trochbrekkers
Hagenadyk 21, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73279269
21-12-2018Bermbloesem BV
Hagenadyk 12, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73398179

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: