Drimble

Bedrijven in Zuid IJlst (Heeg)

Overzicht van bedrijven in de wijk Zuid IJlst (Heeg) die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wijk zuid ijlst (heeg)

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de wijk Zuid IJlst (Heeg)

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de wijk Zuid IJlst (Heeg) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Zuid IJlst (Heeg)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
19-08-2019Marnix zeiltrainingen en coaching
It Gerslân 1, Heeg
Heeg75460831
25-07-2019Strave
De Skatting 10, Heeg
Heeg75260743
25-07-2019Classic Canal Tour
De Sleatswâl 8, Heeg
Heeg75385287
25-07-2019Jan Visser Yachtdesign BV
De Burd 16, Heeg
Heeg01066718
25-07-2019Visser Yachtdesign BV
De Burd 16, Heeg
Heeg01146087
25-07-2019Jan Y. Visser Beheer BV
De Burd 16, Heeg
Heeg01079057
29-06-2019Nyelan BV
De Campen 7, Heeg
Heeg75214369
29-06-2019E-TradeMarket
Gouden Boaijum 9 A, Heeg
Heeg75225700
29-06-2019Tjeerd Veenstra
Tollewei 19, Heeg
Heeg75182696
29-06-2019WjWorking
Gouden Boaijum 138, Heeg
Heeg74973061
03-06-2019De Stille Boot BV
It Bûtlân 9, Heeg
Heeg74981366
25-05-2019THRdes
Gouden Boaijum 13 G, Heeg
Heeg74691708
25-05-2019Bartele Bakker Grondwerken
Nijedyk 23, Heeg
Heeg74511181
25-05-2019Camping Oan`e Poel
Weisleatstrjitte 7, Heeg
Heeg74608827
20-05-2019Santossa BV
Djipsleatswei 10, Heeg
Heeg74869221
08-05-2019D.S.S.I. BV
De Draei 14, Heeg
Heeg74761854
01-05-2019Ondernemersvereniging Jutrijp Hommerts
Jeltewei 238, Hommerts
Hommerts74639773
17-04-2019Natural Yachts BV
De Opper 6, Heeg
Heeg74589954
12-04-2019Onno Hektor Consultancy BV
De Opper 12 48, Heeg
Heeg74555855
06-04-2019Stichting Project 7-blad
De Homeie 25 A, Heeg
Heeg74035118

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: