Bedrijven in Easterlittens

Overzicht van bedrijven uit Easterlittens die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over easterlittens
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Easterlittens

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Easterlittens. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Easterlittens

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
31-05-2022WilnaZorgt.nl
Brêgebuorren 11, Easterlittens
Easterlittens86371967
31-05-2022De Saak
De Daam 9, Easterlittens
Easterlittens85751243
30-05-2022Diaconie Hervormde gemeente te Easterlittens
Huylckensteinstrjitte 4, Easterlittens
Easterlittens85742015
30-05-2022Hervormde gemeente te Easterlittens
Huylckensteinstrjitte 4, Easterlittens
Easterlittens85782483
02-09-2021Sprong BV
Wieuwens 2, Easterlittens
Easterlittens83529373
01-08-2021Sprekt
Wammert 5, Easterlittens
Easterlittens83646639
03-02-2021René Feenstra Beheer BV
Tsjerkelânsleane 7, Easterlittens
Easterlittens81810121
03-02-2021FRIS Ingenieurs BV
Tsjerkelânsleane 7, Easterlittens
Easterlittens81823096
21-01-2021Atelier v/d Meer zorg in kunst
It Plein 5, Easterlittens
Easterlittens81737254
01-01-2021byWyb Interieurstyling
It Hynstewaed 29, Easterlittens
Easterlittens81322658
18-12-2020JBO Dienstverlening
Baerderdyk 22, Easterlittens
Easterlittens81228600
28-09-2020Yamystore
Balthasar Beckerstrjitte 20, Easterlittens
Easterlittens80406297
21-03-2020KBS De Earnewjuk
Noarderfinne 3, Easterlittens
Easterlittens53975537
16-03-2020Jaap Terpstra Service
It Hynstewaed 23, Easterlittens
Easterlittens77584066
28-01-2020Greide BV
Skrins 4, Easterlittens
Easterlittens77160495
11-11-2019Camping en passantenhaven It Krúswetter
Skrinserdyk 10, Easterlittens
Easterlittens76343685
19-08-2019Magnificent Hairextensions
Balthasar Beckerstrjitte 20, Easterlittens
Easterlittens75575647
18-03-2019WE Vastgoed BV
Skrins 2, Easterlittens
Easterlittens74296094
01-01-2019Zijlstra Installatietechniek
Skrinserdyk 2, Easterlittens
Easterlittens73575720
20-12-2018Studio groen geluk
Skrins 7, Easterlittens
Easterlittens73398799

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarBedrijven gemeente LeeuwardenBedrijven regio LeeuwardenBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: