Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Marktveld 20 in Haastrecht

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Krimpenerwaard op 19 januari 2022, betreffende een object gelegen in Haastrecht.

informatie alleen over haastrecht

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard


Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Marktveld 20 in Haastrecht

Op 13 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een restaurant op locatie Marktveld 20 in Haastrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer SXO-20220089.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag. Dit besluit wordt later gepubliceerd. In die publicatie vindt u ook informatie over het indienen van bezwaar of zienswijzen.

Indien van toepassing worden de bouwplannen ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Als u belangstelling hebt om de behandeling van een bepaald bouwplan bij te wonen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving, telefoonnummer 14 0182.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Haastrecht:

DatumBetreftOnderwerp
11-05-2022HaastrechtKennisgeving besluit op aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, weiland ten westen van Provincialeweg Oost 30a in Haastrecht

Betreft: Overig (gmb-2022-211265)

29-04-2022HaastrechtKennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, weiland ten westen van Provincialeweg Oost 30a in Haastrecht

Betreft: Overig (gmb-2022-192158)

14-04-2022HaastrechtKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Provincialeweg West 1 in Haastrecht

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-169594)

19-01-2022HaastrechtKennisgeving termijnverlenging SXO-20212527, Kerkplein 10, 2851 BT in Haastrecht

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning sloopvergunning (gmb-2022-22348)

19-01-2022HaastrechtKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Marktveld 20 in Haastrecht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-21543)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.