Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een opbouw op een woning, St.-Pietersberg 85 te De Meern, HZ_WABO-21-44323

Bouwvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Utrecht op 10 januari 2022, betreffende een object gelegen in De Meern.

informatie alleen over de meern

Inhoud Bouwvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Utrecht


Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een opbouw op een woning, St.-Pietersberg 85 te De Meern, HZ_WABO-21-44323

St.-Pietersberg 85 te De Meern

HZ_WABO-21-44323

Toelichting: het bouwen van een opbouw op een woning

Datum besluit: 5 januari 2022

Startdatum bezwaartermijn: 7 januari 2022

Besluit: Verleend

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Dit kan online via www.utrecht.nl/bezwaar.

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

In het bezwaarschrift staat in elk geval:

 • uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

 • de omschrijving en het kenmerk van het besluit

 • de reden van uw bezwaar

 • Stukken inzien

  Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

 • Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

 • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens:

 • het kenmerk van deze aanvraag,

 • uw naam, adres en telefoonnummer,

 • en welke informatie u wilt inzien.

 • Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

 • Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in De Meern:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-05-2022De MeernAfgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van een gevelkozijn in de voorgevel van een woning, Lanuariusweg 22 te De Meern, HZ_WABO-22-14187

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-228269)

  28-04-2022De MeernAfgehandelde omgevingsvergunning, het vellen van 1 dode boom en herplanten van 1 boom, Marelaan 15 te De Meern, HZ_WABO-22-05370

  Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-188746)

  28-04-2022De MeernVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een derde bouwlaag, Does 14 te De Meern, HZ_WABO-22-06813

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-191145)

  21-04-2022De MeernBestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-Noord vastgesteld

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2022-172276)

  15-04-2022De MeernAanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een berging in de achtertuin van een woning, Augustusweg 22 te De Meern, HZ_WABO-22-13035

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-172911)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.