Vaststelling wijzigingsplan 'Meppel – Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16’

Overig gepubliceerd door de Gemeente Meppel op 17 september 2020

informatie alleen over gemeente meppel

Inhoud Overig:

Bron: STAATSCOURANT | Officiƫle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Op grond van artikel 3.9a Wro maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 17 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

- Het vastgestelde wijzigingsplan 'Meppel Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16’.

Het plangebied

Het plangebied betreft het perceel Broekhuizen 16 te Broekhuizen.

Het plan

Met het wijzigingsplan wordt de bestemming van het perceel gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan 'Meppel Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16’ ligt met ingang van 17 september 2020 gedurende zes weken (tot en met 28 oktober 2020) voor een ieder ter inzage. Als u stukken wilt inzien dan sturen wij u de gevraagde informatie digitaal toe. U kunt hierover een mail sturen aan postbus@meppel.nl geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Het vastgestelde wijzigingsplanplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl of op de website van de gemeente Meppel worden ingezien: www.meppel.nl/bestemmingsplannen. Het wijzigingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Broekhuizen16-WPC1’.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 'Meppel Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

 • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;

 • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

 • Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

  Inwerkingtreding

  Het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

  Meppel, 16 september 2020

  Burgemeester en Wethouders van Meppel.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Meppel:

  DatumBetreftOnderwerp
  26-11-2020Gem. MeppelGemeente Meppel - Instellen inrijverbod - Keerlus bussen Jan Tooropstraat

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-61741)

  26-11-2020Gem. MeppelVerleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 48

  Betreft: Overig (gmb-2020-307338)

  26-11-2020Gem. MeppelAanvragen omgevingsvergunningen week 48

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-307340)

  26-11-2020Gem. MeppelVaststellen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

  Betreft: Overig (gmb-2020-307328)

  26-11-2020Gem. MeppelVerleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 48

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-307337)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.