Drimble

Veeteelt Nieuws (pagina 2)

Nieuwsberichten van media die schrijven over de agrarische sector en de levensmiddelenindustrie worden op deze pagina bijgehouden.

17 december 2017 | Pagina 2

10:01
Pluimveeweb
Veeteelt
„Alle landbouworganisaties moeten samenwerken en de krachten bundelen om hun PR en promotie met elkaar afstemmen om een tegenwicht...

16 december 2017

21:07
GD Diergezondheid
Veeteelt
´Goed water, gezonde koeien.´ Onder dat motto konden bezoekers van de GD-stand op de RMV in Hardenberg en Gorinchem dit najaar...
17:01
Pluimveeweb
Veeteelt
Het Ministerie van LNV heeft een kleine wijziging aangebracht in de beschrijving van het 10 km. gebied rondom de hoogpathogene vogelgriepbesmetting...
10:01
Pluimveeweb
Veeteelt
Jonge agrarische ondernemers in Noord-Brabant kunnen tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogra
09:01
Pluimveeweb
Veeteelt
Pluimveehouders Peter en Esther van Agt uit Oirschot kregen de meeste stemmen van het publiek en ontvingen de Initiatief publieksprijs...

15 december 2017

20:37
Melkvee
Veeteelt
De Duitse boerenorganisatie AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft) dringt er bij Duitse zuivelfabrieken op aan om de melkaanvoer...
20:03
De Kalverhouder
Veeteelt
De kalversector wil een deel van de overheidssubsidie van 10 miljoen euro per jaar inzetten voor de investering in welzijnsvloeren.SBK...
17:01
Pluimveeweb
Veeteelt
Als gevolg van de fipronilcrisis is eind oktober 2017 in opdracht van de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven een werkgroep...
16:07
GD Diergezondheid
Veeteelt
Op vrijdag 8 december is vogelgriep vastgesteld bij een bedrijf met vleeseenden. Het gaat om een hoogpathogene variant van vogelgriep,...
15:37
Melkvee
Veeteelt
Accountantsorganisatie Alfa attendeert melkveehouders om in 2018 tijdig koeien weg te doen, als ze boven hun fosfaatreferentie produceren...
14:15
Veeteelt
Veeteelt
Fokkerij heeft veehouders veel goeds gebracht. Toch is melkveehouder Ben Apeldoorn ook regelmatig teleurgesteld in fokkerij. ´Gemiddeld...
14:07
GD Diergezondheid
Veeteelt
Recent is er een koppel leghennen gedetecteerd met klinische verschijnselen van Coryza (en bevestigd met diagnostiek). Daarnaast zijn...
14:01
Pluimveeweb
Veeteelt
Rendac haalt bij alle Nederlandse pluimveehouders kadavers en dierlijk restmateriaal op voor verwerking en vernietiging. In tijden...
12:15
Veeteelt
Veeteelt
De vroege start van het weideseizoen is Richard Korrel goed bevallen. Zo goed zelfs dat de melkveehouder en VeeteeltGRAS-blogger daar...
11:45
Melkveebedrijf
Veeteelt
Melkveebedrijf plaatste het volgende bericht op hun website: Arbeidsverlichting door het Silage Safe afdeksysteem.